Trabzon Şehir Hastanesi Projesi için yer önerisi!

Trabzon Şehir Hastanesi Projesi için yer önerisi!


Trabzon'da hükümet tarafından yapılması planlanan projelere de değinen Güngör, ‘Şehir Hastanesi Projesinin’ Akyazı’da yapılmasının sakıncalı olduğunu kaydetti.


Trabzon'da hükümet tarafından yapılması planlanan projelere de değinen Güngör, ‘Şehir Hastanesi Projesinin’ Akyazı’da yapılmasının sakıncalı olduğunu kaydederek,  alternatif yer önerileri sundu. Güngör, “İlimizde yapılması planlanan şehir hastanesinin Akyazı spor ve turizm alanında, dolgu sahasına inşa edilmesinin imar ve inşa mantalitesi açısından bir çok sakıncası vardır. Öncelikle bu proje mevcut imar planı düzenlemesine aykırıdır. Bu alan spor ve turizm alanı olarak belirlenmiş olduğundan sağlık tesisi sahası olarak kullanılması mümkün değildir. Bunun yanında, kamulaştırmayı gerekçe gösterip, başka bir alan arayışı içerisine girilmeyişini de anlamakta zorluk çekiyoruz. Dolgu alan üzerine fore kazık sistemi ile inşa edilecek bu tesisin temel inşa maliyetleri dikkate alındığında, ilimizde kamulaştırma yolu ile temin edilecek birçok alan bulunması mümkündür.  Alan mı istiyorsunuz? Çimento fabrikası sahası ve çevresindeki küçük sanayi tesislerini kaldırırsınız, olur. Alan mı istiyorsunuz? Fatih devlet hastanesi ve doğu yönünde uygulanacak kentsel dönüşüm sonucunda oluşacak sahayı, kullanırsınız, olur. Alan mı istiyorsunuz? Bu halka güney çevre yolunu vaat ettiniz. Bu proje kapsamında bölgede oluşturulacak 18. madde imar düzenlemeleri ile kamulaştırma bedeli bile ödemeden sağlık tesisi alanı oluşturabilirsiniz. Bizler, Akyazı stadı batısındaki sahanın bu kent insanının soluk alacağı, spor yapacağı, oturup dinleneceği rekreasyon alanı olarak düzenlenmesini istiyoruz” dedi.
Gene Bakış