Trabzon'da icradan 7.3 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Trabzon'da icradan 7.3 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul! Trabzon'da icradan 7.3 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Trabzon İli Merkez İlçesi'nde bulunan 6 gayrimenkul Trabzon 2.İcra Dairesi tarafından 27 Ağustos 2015 günü saat 14:00 ile 14:05 arası açık artırma usulüyle ihale edilecektir.Trabzon Merkez İlçesi'nde yer alan 6 gayrimenkul 7 milyon 364 bin 262 TL bedelle Trabzon 2.İcra Dairesi tarafından satışa sunuluyor.1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: 

Trabzon İl, Merkez ilçe, 110 Ada, 21 parsel (eski parsel 668) Gözalan köyü Ma-halle/Mevkii, 5.032,99 m2 arsa niteliğindeki taşınmaz belediye hudutları dahilinde olup arsa vasfındadır. Ulaşım problemi olmayan taşınmaz üzerinde tamamlanmamış tesis inşaatı bulunmaktadır. Tesis 2. sınıf C gurubu yapılardan ve tesisin satıh betonu ve çatısı yapılmadığının-dan % 30 imalet seviyesinde olduğu, tesisin yola doğru perde duvarının bulunduğu duvarın 1. sınıf A grubu yapılara girmekle tesisin alanı 3.273,40 nfdir.


Kıymeti: 4.171.950,50 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü : 27/08/2015 günü 14:00-14:05 arası

2.Satış Günü : 22/09/2015 günü 14:00-14:05 arası 

Satış Yeri : Adliye satış odası


2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Trabzon il, Ortahisar ilçe, 2481 Ada, 433 Parsel, Konaklar Mah. Mahalle/Mevkii, 773,22 m2 bahçeli kargir bina niteliğindeki mesken olan 3 nolu bağımsız bölüm binanın giriş katında asansörün yanına konumlanmıştır. Daire doğalgaz tesisatı döşenmiş olduğu ıslak zeminin seramik odaların ahşap döşeme kapıların ahşap kapı olduğu tespit edilmiştir. 3 nolu bağımsız bölüm 94,38 m2,2 oda+salon+mutfak+banyo+wc+antreden oluşmaktadır.


Kıymeti:93.074,55 TL 

KDV Oranı: % 1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 27/08/2015 günü 14:06-14:10 arası

2. Satış Günü : 22/09/2015 günü 14:06-14:10 arası

Satış Yeri: Adliye satış odası3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: 

Trabzon İl, Ortahisar ilçe, 2481 Ada, 433 Parsel, konaklar Mahalle/Mevkii, 773,22 m2 bahçeli kargir bina nitelğindeki taşınmaz dubleks mesken olarak 13 nolu bağımsız bölüm binanın üçüncü katında asansörün yanına konumlanmıştır. dagire doğalgaz tesisatı döşenmiş ıslak zeminin seramik, odaların, kapıların ahşap olduğu dubleks meksenin alt katı 108,41 m2 üst katı ise 75,44 m2'dir. 3 oda+salon+mutfak+banyo+wc+antreden oluşmaktadır.


Kıymeti:183.092,50 TL 

KDV Oranı: % 18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir 

1. Satış Günü: 27/08/2015 günü 14:11-14:15 arası 

2. Satış Günü: 22/09/2015 günü 14:11-14:15 arası 

Satış Yeri: Adliye satış odası


4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: 

Trabzon il, Ortahisar ilçe, 110 Ada -14 parsel (eski parsel 657) Gözalan Mahalle/Mevkii, tapuda tarla niteliğinde olan taşınmaz 1256,39 m2 olup belediye hudutları dahilindedir. Arsa vasfına sahipın taşınmaz ulaşım problemi olmayan ve üzerinde sanayi tesisse bulunan taşınmazın ön kısmında ise idari ofis binası mev-op cuttur, yapıda yıpranma bedeli bulunmamaktadır. Tesisin ofisse alanı 143,46 m2 olup tesis alanı 830,01 m2'dir.


Kıymeti: 1.367.549,50 TL

KDV Oranı:  % 18

Kaydındaki Şerhler

1.Satış Günü: 27/08/2015 günü 14:16-14:20 arası 

2.Satış Günü: 22/09/2015 günü 14:16-14:20 arası 

Satış Yeri: Adliye satış odası

Tapu kaydındaki gibidir 5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Trabzon il, Ortahisar

İlçe, 110 Ada, 15 parsel (658 eski parsel) Gözalan Mahalle/Mevkii, 1.224,83 m2 tarla niteliğindeki taşınmaz belediye hudutları dahilinde oIud arsa vasfındadır. Ulaşım proplemi olmayan taşınmaz üzerinde sanayi tesisi bulunmakta, ön kısmında ise idari ofis binası mevcuttur. Yapıda yıpranma bedeli bulunmamaktadır. Tesisin ofise isabet alanı 143,46 m2 parsele tesadüf alanı ise 884,07 m2’dir.


Kıymeti:1.365.503,50 TL

KDV Oranı:%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 27/08/2015 günü14:21-14:25 arası 

2. Satış Günü : 22/09/2015 günü 14:21-14:25 arası 

Satış Yeri: Adliye satış odası


6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Trabzon İl, Ortahisar ilçe, 2481 Ada, 433 Parsel, konaklar Mahalle/Mevkii, 773,22 m2 bahçeli kargir bina niteliğindeki taşınmaz dubleks meksen 12 nolu bağımsız bölümdür. Binanın üçüncü katında asansöron yanına konumlanmıştır. Daire doğalgaz tesisatın döşenmiş olduğu, ıslak zeminin seramik,odaların,kapıların ashap olduğu, ve dubleks olan meskenin alt katı 108,41 m2 üst katı ise 75,44 m2'dir,3 oda+salon+mutfak+banyo+wc+antreden oluşmaktadır. 


Kıymeti:183.092,50 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü : 27/08/2015 günü 14:26-14:30 arası

2.Satış Günü: 22/09/2015 günü 14:26-14:30 arası

Satış Yeri: Adliye satış odası


Satış şartları:

1 - ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel iie son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve ınünderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.