Trampa ile kamulaştırma nasıl yapılır?

Trampa ile kamulaştırma nasıl yapılır?

Trampa, taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Kamulaştırma, trampa yolu ile de yapılabiliyor. Peki, trampa ile kamulaştırma nasıl yapılır?


Trampa ile kamulaştırma nasıl yapılır?

Trampa, taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemine deniyor. Trampa işlemine konu olan malların değerlerinin eşit olma şartı aranmıyor. 


Herhangi bir taşınır veya taşınmaz malla başka bir malla değiştirilecekse arada değer farkı olabiliyor. Bu gibi durumlarda ise eşitliği sağlamak için değer farkı para ödenerek kapatılabiliyor. 


Kamulaştırma Kanunu gereğince trampa yolu ile de kamulaştırma yapılabiliyor. Bilindiği üzere kamulaştırma; kamu yararının gözetilmesi durumunda özel mülkiyetin bedeli ödenerek devlet tarafından satın alınması ve söz konusu kamulaştırma projesi için kullanılmasını ifade diyor. Peki, trampa ile kamulaştırma nasıl yapılır?


Kamulaştırmada trampa..

Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir.


Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, idarenin ihale komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. 


Taşınmaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüzyirmisini aşamaz.Kamulaştırma bedelinden damga vergisi kesilir mi?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com