Trampa nedir?

Trampa nedir? Trampa nedir?

Bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemi olan trampa da mallar arası değer eşitliği aranmıyor. Trampa nedir? hakkında merak edilenler için haberi okuyun...
Taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemine trampa deniyor. Trampa işleminde söz konusu malların mevcut değerlerinin eşit olma şartı aranmıyor. Yani herhangi bir taşınır veya taşınmaz malla başka bir malla değiştirilecekse arada değer farkı olabiliyor. Eşitliği sağlamak için mevcut değer farkı para ödenerek kapatılabiliyor. 


Trampa işleminde Tapu Müdürlüğü'nün rolü

Trampa nedir? sorusunun yanıtını verirken değitirilecek mallar arasında değer farkları olabileceğini belirttik. Bu değerleri eşitlemek için Tapu Sicil Müdürlüğü'nün herhangi bir yetkisi bulunmuyor. Ayrıca değer eşitsizliğinden dolayı akdi yapmamaktan kaçınamıyor. 


Farklı illerdeki mallar için trampa işlemi

Trampa işlemi yani malların değiş tokuşu farklı illerde bulunan taşınır veya taşınmazlar içinde geçerli. Yani herhangi bir şehirdeki mal başka bir şehirdeki mal ile değiştirilebiliyor. Bunun için talebi alan Tapu Sicil Müdürlüğü, diğer ildeki müdürlükten kayıt örneği ve yetki ister. Böylelikle müdürlük trampa işlemini sonuçlandırabilir. 


Gerekli belgeler neler? 

Taşınır veya taşınmaz malların trampa işlemi için Tapu Sicil Müdürlüğü'nün istediği belgeler şöyle sıralanıyor; 


1.Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya maliklerin sözlü beyanı,


2.Trampa yapacak maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,


3.Trampa yapanların son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları,


4.Akitte taraflardan biri veya ikisi kanuni temsilci (vekil, vasi, kayyım) ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge, 5. Tarafların vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.