30 / 06 / 2022

Troıka Marble İnşaat Dekorasyon Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Troıka Marble İnşaat Dekorasyon Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Bahçelievler'de Süleyman Şişman tarafından kuruldu.Troıka Marble İnşaat Dekorasyon Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Bahçelievler'de Süleyman Şişman tarafından kuruldu.

Troıka Marble İnşaat Dekorasyon Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Insaat islerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tugla, ates tuglası, kiremit, kireç, dograma, alçı, çimento, fırınlanmıs kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birlestirme parçaları, temiz su ve birlestirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kagıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 2- Yurt içi ve yurt dısında konut, okul, hastane, siteler, otoyol, devlet yolu, otel, motel, fabrika, baraj, köprü, tüm sanayi yapılan, sanat yapılan, istasyon, akaryakıt istasyonu, liman, tünel, petrol tavsiyehaneleri, demiryolu, karayolu, lojmanlar, villa, prefabrik yapılar hidrolik termik ve jeotermik santraller, kanalizasyon, içme suyu, boru, boru hatları, her türlü enerji nakil hatları, askeri yapılar, depolar, hava limanları, spor tesisleri, is merkezleri ve diger tüm insaatları ayrıca dekorasyon hizmetlerini müteahhitlik nam ve sıfatıyla yapmak, resmi ve özel kurulusların ihale ve taahhütlerine istirak ederek; çelik, beton, kargir, ahsap, prefabrike her türlü insaat isleri yapmak. 3- Mimarlık, mühendislik insaat ve müteahhitlik faaliyetleri, mühendislik, mimarlık hizmetleri, müsavirlik etüt isleri yapmak, yaptırmak, hem kendi maksat ve gayesi için, hem de baskalarının taleplerini karsılamak üzere her türlü plan, proje çizmek, çizdirmek fizibilite raporları hazırlamak, projeleri ve etütleri hazırlamak hazırlatmak, projeleri ve etütleri yapmak, yaptırmak, çizmek, metraj islerini yapmak, montaj islerini yapmak, taahhüt etmek, haritacılık yapmak, müsavirlik, komple proje yönetimi, arastırma ve teknik kontrollük yapmak, ihale dosyası tanzim ermek. 4- Resmi ve özel insaat ve insaat taahhüt isleri yanında özel mahiyette her türlü konut ve isyeri insaatı isleri için arsa satın almak veya kat karsılıgı anahtar teslimi olarak anlasma suretiyle konut ve isyerleri insaatı yapmak ve satmak. 5- Müteahhit sıfatı ile ya da dogrudan dogruya yapılacak konu ile ilgili islerde tasınmazların proje ve alt yapı çalısmalarını yapabilir, bunları tamir, tadil ve insaat ruhsatlarını alabilir eski eser niteligindeki tasınmazlar için gereken yasal müracaatları yapabilir, tasınmazların mevzi imar planlarını talep edebilir. Tasınmazların yönetimi üstlenebilir. 6- Konusu ile ilgili petrol ürünlerinin üretimini alımını satımını ve dagıtımını yapan milli ve uluslararası petrol sirketlerinin yurtiçi ve yurtdısındaki akaryakıt istasyonları ve dolum tesislerini kurmak bunları restore etmek onarmak montaj islerini yapmak bu gibi sirketlerin akaryakıt istasyonlarını ve dolum tesislerini satın almak gerektiginde kiralamak sureti ile isletmeciligini yapmak bayiliklerini üstlenmek. 7- Her nevü yıkım tadilat onarım restorasyon dekorasyon ısı yalıtımı ve izalasyonu islerini yapmak, gerçeklestirecegi insaat restorasyon ve dekorasyon islerinde kullanılacak kum,çakıl,mıcır,çimento demir ve benzeri her türlü ham mamul madde kalıp iskele portati ve santiye binası imal etmek ve bunları kiralamak,kiraya vermek ve satmak. 8- Konusu ile ilgili kara deniz demir yolu hava tasımacılıgında kullanılan her türlü nakil vasıtaların ve bunların yedek parçalarının alımı satımı ve pazarlamasını yapmak. 9- Sirket konusu içindeki insaat dekorasyon ve restorasyon hizmetlerini kendi ekipleri ile yapabilecegi gibi bunları kısım kısım yada tamamen taseronlara ihale sureti ile yaptırabilir. Ayrıca: a) Sirketin istigal mevzuu ile ilgili her türlü hammaddelerle, yarı mamul maddeler, ambalaj malzemeleri, imali, ithali, ihracı, ve dahili ticaretini, fason imalatı ve ambalajlanması, reklamını ve pazarlamasını yapmak. b) Istigal mevzuu ile ilgili makine, yedek parça, malzeme ve kimyevi maddeler, komple tesisler, makine ve cihazların ithali, imali ve ticareti c) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak mümessillik, taahhüt, komisyon, acentelik islerinde bulunmak, ihalelere istirak etmek. d) Sirketin mevzuuna giren islerde ithalat mutemetligi yapmak. e) Sirket isleri için iç ve dıs piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri temin etmek. f) Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. g) Sirket mevzuuna giren isleri yapan yerli ve yabancı; hakiki ve hükmi sahıslarla sirket teskili, mevcut isletmelere istirak ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diger menkul kıymetlerini almak ve satmak , mübadele etmek, rehin ve teminat göstermek, bu kisilerle birlikte yeni sirketler, kooperatifler, iktisadi tesekküller kurmak veya bunlara istirak etmek. h) Sirketin gayesine ulasabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile her türlü menkul ve gayrimenkulleri iktisap etmek, bunlar üzerinde tesis insa etmek ve bu amaçla sözlesmeler yapmak, söz konusu menkul ve gayrimenkulleri devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerindeki irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferag etmek, fabrika, idare ve satıs binaları insa etmek. i) Sirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek. j) Istigal mevzuu ile ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.