TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvurdu!

TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvurdu! TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvurdu!

TSKB GYO, 300 milyon Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 200 milyon Türk Lirası arttırılarak 500 milyon Türk Lirası'na çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yaptı.TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımı işlemine ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.

TSKB GYO'nun 300 milyon Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon Türk Lirası arttırılarak 500 milyon Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, ekteki İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 7 Temmuz 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapıldı.

TSKB GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, ekteki İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 7 Temmuz 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapılmıştır.

Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, ekte sunulan taslak izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.

Dosya için tıklayın