TSKB GYO sermayesi

TSKB GYO sermayesi

TSKB GYO, SPK'ya bildirilmesi ve şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesininyeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 9 Eylül 2020 tarihinde Kurul'a başvuruda bulundu.

TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkardı!

TSKB GYO'nun çıkarılmış sermayesinin 500 milyon TL'ye çıkarılması işleminin 3 – 4 Eylül 2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da tamamen satılarak sermaye artırımı işlemi tamamlandı. 

TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkaracak!

TSKB GYO'nun 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon TL arttırılarak 500 milyon TL'ye çıkarılması için yeni pay haklarını kullanacak.

TSKB GYO'nun sermayesi 500 milyon TL'ye çıkarılacak!

TSKB GYO'nun 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon TL arttırılarak 500 milyon TL'ye çıkarılması işlemine ilişkin 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci tamamlandı. 

TSKB GYO'nun sermayesi 500 milyon TL'ye çıktı!

TSKB GYO'nun 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 200 milyon TL arttırılarak 500 milyon TL'ye çıkarılması onaylandı.

TSKB GYO'nun sermayesi 500 milyon TL'ye çıktı!

TSKB GYO'nun 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon TL arttırılarak 500 milyon TL'ye çıkarıldı. 

TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvurdu!

TSKB GYO, 300 milyon Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 200 milyon Türk Lirası arttırılarak 500 milyon Türk Lirası'na çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yaptı.

TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkardı!

TSKB GYO'nun 500 milyon Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300 milyon Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon Türk Lirası arttırılarak 500 milyon Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verildi.

TSKB GYO sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor!

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin raporu yayınladı...

TSKB GYO'nun sermaye artırımı tescillendi!

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın sermaye artırımı nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru 6 Aralık 2018 tarihinde onaylandı.

TSKB GYO esas sözleşmesinin sermaye maddesi değişiyor!

TSKB GYO bedelli sermaye artırımı kapsamında şirket ödenmiş sermayesinin 300 milyon TL'ye çıkarılması sebebiyle esas sözleşmesinde değişiklik yapıldı ve bu değişiklik SPK'ya sunuldu...

TSKB GYO'ya sermaye artırımı işlemi neticesinde 150 milyon TL fon girdi!

Bedelli sermaye artırımının tamamlanması hakkında açıklama yapan TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na sermaye artırımı işlemi neticesinde 150 milyon TL fon girişi sağlandı...

TSKB GYO'dan tasarruf sahiplerine satış duyurusu! 

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 100 oranında 150 milyon TL arttırılarak 300 milyon TL'ye çıkarıldı...

TSKB GYO yeni pay hakkı kullanım tarihleri açıklandı!

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay hakkı kullanım tarihleri hakkında açıklama yaptı.

TSKB GYO sermaye artırımı için SPK'ya başvuru yaptı!

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sermayesini 300 milyon TL'ye çıkarılması işlemine ilişkin olarak SPK'ya başvuru yaptı...

TSKB GYO'dan olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliği açıklaması!

TSKB GYO'nun pay fiyatındaki olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmuyor...

TSKB GYO kiracılarına kira indirimi yapacak!

TSKB GYO'nun portföyündeki AVM'de faaliyet gösteren kiracıların desteklenmesini teminen Eylül-Aralık 2020 dönemini kapsayacak şekilde; kira bedeli indirimi yapılıp yapılmaması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılındı. 

TSKB GYO sermayesini artırmak için SPK'ya başvurdu!

TSKB GYO, SPK'ya bildirilmesi ve şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesininyeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 9 Eylül 2020 tarihinde Kurul'a başvuruda bulundu.

TSKB GYO ödenmiş sermayesini 500 milyon TL'ye çıkaracak!

TSKB GYO'nun bedelli sermaye artırımı kapsamında ödenmiş sermayesinin 500 milyon TL'ye çıkarılması sebebiyle Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi amacıyla SPK'ya başvuruda bulunuldu.

TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkardı!

TSKB GYO'nun çıkarılmış sermayesinin 500 milyon TL'ye çıkarılması işleminin 3 – 4 Eylül 2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da tamamen satılarak sermaye artırımı işlemi tamamlandı. 

TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkaracak!

TSKB GYO'nun 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon TL arttırılarak 500 milyon TL'ye çıkarılması için yeni pay haklarını kullanacak.

TSKB GYO'nun 223.5 milyon TL'lik payı satışa sunuldu!

TSKB GYO'nun yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 223 milyon 530 bin TL'lik payları iki iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulacak.

TSKB GYO'nun sermayesi 500 milyon TL'ye çıkarılacak!

TSKB GYO'nun 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon TL arttırılarak 500 milyon TL'ye çıkarılması işlemine ilişkin 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci tamamlandı. 

TSKB GYO'nun sermayesi 500 milyon TL'ye çıktı!

TSKB GYO'nun 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 200 milyon TL arttırılarak 500 milyon TL'ye çıkarılması onaylandı.

TSKB GYO'nun sermayesi 500 milyon TL'ye çıktı!

TSKB GYO'nun 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon TL arttırılarak 500 milyon TL'ye çıkarıldı. 

TSKB GYO 6 aylık faaliyet raporu!

TSKB GYO 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınladı...

TSKB GYO'dan Pendorya AVM'de kira bedellerine yüzde 40 indirim!

TSKB GYO'nun portföyünde yer alan Pendorya Alışveriş Merkezi'nde, kiracıların normalleşme sürecindeki faaliyetlerine destek olunmasını teminen Temmuz 2020 dönemine ilişkin sabit kira bedellerine yüzde 40 oranında indirim uygulanması kararlaştırıldı.

TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvurdu!

TSKB GYO, 300 milyon Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 200 milyon Türk Lirası arttırılarak 500 milyon Türk Lirası'na çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yaptı.

TSKB GYO sermayesi

TSKB GYO sermayesi TSKB GYO sermayesi

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirketimizin bedelli sermaye artırımı işleminin tamamlanması sonrası SPK'ya başvuruda bulunulması hakkında açıklama yaptı. 

TSKB GYO'nun Yönetim Kurulu'nun 8 Eylül 2020 tarihli kararı doğrultusunda, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 9 Eylül 2020 tarihinde Kurul'a başvuruda bulunuldu. Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirildi.

TSKB GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 Eylül 2020 tarihli kararı doğrultusunda, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekline...