TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkaracak!

TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkaracak! TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkaracak!

TSKB GYO'nun 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon TL arttırılarak 500 milyon TL'ye çıkarılması için yeni pay haklarını kullanacak.TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan payların birincil piyasa satışının tamamlanması hakkında açıklama yaptı.

TSKB GYO'nun 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon TL arttırılarak 500 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 223 milyon 530 bin 614 TL tutarındaki nominal değerli paylar iki iş günü süre ile Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunuldu. 

TSKB GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 223.530,614 TL tutarındaki nominal değerli paylar 03.09.2020 - 04.09.2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş olup, ilgili payların tümünün satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.