14 / 08 / 2022

TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkardı!

TSKB GYO sermayesini 500 milyon TL'ye çıkardı!

TSKB GYO'nun çıkarılmış sermayesinin 500 milyon TL'ye çıkarılması işleminin 3 – 4 Eylül 2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da tamamen satılarak sermaye artırımı işlemi tamamlandı. TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımının tamamlanması hakkında açıklama yaptı.

TSKB GYO'nun çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon TL arttırılarak 500 milyon TL'ye çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 200 milyon TL nominal değerli payların rüçhan hakları, 18 Ağustos – 1 Eylül 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve rüçhan haklarının kullandırılmasından sonra kalan 223 milyon 530 bin TL 614 TL nominal değerli paylar 3 – 4 Eylül 2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da tamamen satılarak sermaye artırımı işlemi tamamlandı. 

TSKB GYO'nun KAP açıklaması:
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL nominal değerli payların rüçhan hakları, 18 Ağustos – 1 Eylül 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve rüçhan haklarının kullandırılmasından sonra kalan 223.530,614 TL nominal değerli paylar 3 – 4 Eylül 2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da tamamen satılarak sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır.

Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 Eylül 2020 tarihli toplantısında;

• Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

• Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.