TSKB GYO'nun çıkarılmış sermayesi 650 milyon TL oldu!

TSKB GYO'nun çıkarılmış sermayesi 650 milyon TL oldu!TSKB GYO'nun 500 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150 milyon TL arttırılarak 650 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.


TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

Sermayesi 650 milyon TL'ye çıktı
TSKB GYO'nun 23 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 800 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150 milyon TL arttırılarak 650 milyon TL'ye çıkarılmasına;

Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına;

150 milyon TL adet pay
Arttırılan 150 milyon TL tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 150 milyon TL adet payın, A ve B grubu paylar Esas Sözleşme'de A ve B Grubu paylara tanınan imtiyazlara sahip olacak şekilde, 9 milyon 999 bin 999,996 adedinin A grubu nama yazılı, 4 milyon 91 bin 111,001 adedinin B grubu nama yazılı ve 135 milyon 908 bin 889,003 adedinin C grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine;

15 günlük süre
Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine;

Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama yazılı pay, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay, C grubu hamiline yazılı paylar için ise C Grubu hamiline yazılı pay verilmesine;

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine;

Kaydi pay dağıtılacak
Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine;

Genel Müdürlüğe yetki
Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildi.

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul Grubu

Verilecek Menkul Kıymet

    

A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024

33.333.333,32

9.999.999,996

30,00000

1,00

A Grubu

A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024

    

B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032

13.637.036,67

4.091.111,001

30,00000

1,00

B Grubu

B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032

    

C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016

453.029.630,01

135.908.889,003

30,00000

1,00

C Grubu

C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016

    

 

TSKB GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketin 23.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 800.000.000 (Sekizyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına;

2. Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına;

3. Arttırılan 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet payın, A ve B grubu paylar Esas Sözleşme'de A ve B Grubu paylara tanınan imtiyazlara sahip olacak şekilde, 9.999.999,996 adedinin A grubu nama yazılı, 4.091.111,001 adedinin B grubu nama yazılı ve 135.908.889,003 adedinin C grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine;

4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine;

5. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerimize yeni pay alma hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama yazılı pay, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay, C grubu hamiline yazılı paylar için ise C Grubu hamiline yazılı pay verilmesine;

6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine;

7. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

8. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine;

9. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.