04 / 07 / 2022

TÜFE'ye göre kira artışı kanun teklifi metni!

TÜFE'ye göre kira artışı kanun teklifi metni!

Bazı Kanun ve Kanun Hükümünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin yasalaşması ile kira artışı 2019'da TÜFE'ye göre hesaplanacak...TÜFE'ye göre kira artışı için Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Komisyonda görüşmeleri devam eden teklif kapsamında kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Madde gerekçesi:

Madde 60- Madde ile 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesinin üretici fiyat endeksinden daha hakkaniyete uygun sonuçlar doğuracağı düşünülerek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 344 üncü maddesine yapılan değişikliğin derhal uygulanması öngörülmektedir.

Kanun Teklifi Maddesi

Madde 60- 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanunla değiştirilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesindeki tüketici fiyat endeksindeki artış oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, birinci fıkra kapsamında olan kira sözleşmeleri ile akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanır."


5 soruda değişen kira zammı hesaplaması 2018!

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com