Turgutlar Grup, kamu kurum mobilyalarına imza atıyor!

Turgutlar Grup, kamu kurum mobilyalarına imza atıyor!Kamu kurumlarının yatakhane, yemekhane, ofis ya da şantiyelerinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm mobilya kalemlerinin ihtiyaçlarını karşılayan Turgutlar Grup, 2015 yılında halen karyola, ranza, dolap ve yatak üretiyor.


Kazakistan'ın kendileri için önemli ve ilk sırada gelen bir pazar olduğunun altını çizen Turgutlar Grup Dış Ticaret Müdürü Tarık Zaher, "Ülkemizin büyük ölçekli firmaları Kazakistan'da birçok altyapı ve üstyapı projelerini üstelenmiş ve birçoğunu da bitirmiş durumda. Firma olarak yüklenici firmalarımızın hemen hemen tamamıyla çalıştık ve Kazakistan'a birçok kez ürün gönderdik" diye konuştu. 


Firmaların kendi kamp ve şantiyelerinde kullandıkları mobilyalar ve anahtar teslim olarak üstlendikleri hapishane, okul, yurt, hastane veya ofis gibi projeler nezdinde ihtiyaç duyulan mobilyalar bazında ürün temini sağladıklarını anlatan Tarık Zaher, Kazakistan'ın birçok kurum ve kuruluşunda ürünlerine rastlamanın mümkün olduğunu söyledi. Üretimde de insan odaklı bir anlayış sergilediklerini ve işçi güvenliğine önem verdiklerini anlatan Zaher, "İhracat birimi olarak uluslararası pazardaki anlaşmaları, risk çeşitliliğini, lojistik durum ve imkanlar ile müşteri profilleri üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Firma olarak Kazakistan'a doğrudan yatırım konusunda henüz bir karar vermedik. Bölge işadamlarından bayilik isteyenler oluyor. Fakat bugüne kadar Kazak pazarıyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar ve araştırmalar doğrultusunda kazandığımız müşterilerimizin de fikirlerini almadan bir karar vermek istemiyoruz. Yatırım için biraz daha detaylı bir fizibiliteden sonra karar verilmesi gerektiği inancındayım" dedi. Turgutlar Grup olarak Kazakistan pazarında pazar paylarını arttırmaya yönelik 2015 yılı içinde müşteri ziyaretleri, fuarlar veya ticari heyet gezileri gibi aktivitelerde bulunacakları bilgisini veren Zaher, "Çalışmakta olduğumuz veya iyi ilişkiler içinde bulunduğumuz yerel firmalarla da yakın temaslarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, pazarın geneli için bizimle bayii şeklinde çalışmak isteyen yerel firma yetküileriyle de görüşmelerimiz var. Kazakistan bizim için önemli ve her geçen gün gelişen, büyüyen ve doğal olarak da ihtiyaçları da artan bir ülke. Mobilya anlamında hala ithalata bağlı olmaları ve Türk mallarına olan itibarlarını da göz önünde bulundurarak Kazakistan pazarını değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Bu sebeple ülkeye yatırım yapmayı düşünen yatırımcüarm da ülke gümrük mevzuatını, taşıma yollarını ve kültürünü çok iyi irdeleyerek karar vermelerini tavsiye ederim" diye konuştu. 


"Yatırımlar firmalara olumlu yansıyor" 

Dış yatırımlara açık hale geldiği 1991 yılından bu yana Kazakistan'a Türkiye dahil çok sayıda ülkeden yatırımlar yapüdığını hatırlatan Tarık Zaher, ülkenin artık uluslararası sisteme geçiş ve dünya ile entegrasyon konusunda da önemli adımlar attığı yönünde değerlendirmede bulundu. Kazakistan'da artan yatırımlarda, mobilya ile dolaylı ve doğrudan bağı bulunan inşaat sektörünün öne çıktığını bildiren Zaher, "Bu arada Kazakistan'da Türk mail arma karşı olan ilgiyi unutmamak gerekir. Ülkenin bizim sektörümüz adına önemli olduğunu ve yapılacak her türlü yatırımın olumlu olarak firmalara yansıyacağım söyleyebüiriz. Kazakistan pazarına ihracat anlamında yaşanan en büyük sorunlardan birisi coğrafi uzaklık. 

Artan nakliye maliyetleri, ithalatçı firma üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Diğer bir durum ise ülkenin istemiş olduğu GOST standardı belgesi. Bazen bu belgenin alınması zaman açısından ihracatçı ve ithalatçı firmaları zor durumda bırakabiliyor" diye konuştu. 


Kazakistan'ın ihtiyaçlarını anlayabilmek için sadece ithalatçılardan gelen talepleri beklememek gerektiğini anlatan Tarık Zaher, "Biz firma olarak bölgeyi ve bölgede başlayan veya başlayacak olan projeleri yakından takip ediyoruz. Takip ettiğimiz ve başlayacak bu proj elerin şantiyelerinin mobilizasyonlarmı üstlenerek bu ülkeye olan ihracatımızı geçen yıla oranla iki katına çıkarmayı hedeflemiş durumdayız. Bu hedefimiz doğrultusunda da 2015 yılı içerisinde bölgeye birkaç iş gezisi yaparak bir de fuara katümayı planlıyoruz" dedi. 


Dünya Sektörel Ek