09 / 08 / 2022

Turizm tesislerindeki bağımsız bölümler tesis kapasitesine dahil edilebilecek!

Turizm tesislerindeki bağımsız bölümler tesis kapasitesine dahil edilebilecek!

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle, üzerinde irtifak hakkı veya kat mülkiyeti tesis edilmiş bağımsız bölümlerin, tesis kapasitesine dahil edilmesi" imkanı sunuldu.Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde değişiklik yapıldı. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere gçre; Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan değişiklik kapsamında, tebliğin 26'ncı maddesine, "Tahsisli kamu arazilerinde yer alanlar hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri dışındaki diğer üniteleri üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olması Yönetmeliğin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının 'a' bendinin '6' numaralı alt bendine aykırılık olarak değerlendirilmez, ancak belge sahibinin veya başvuru sahibinin kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olan üniteler üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlayan tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur." hükmü ilave edildi. 

Turizm tesislerindeki bağımsız bölümler tesis kapasitesine dahil edilebilecek!

Yeni düzenlemeyle, tasarruf yetkisini kanıtlayan belgelerin, Bakanlığa ibraz edilmesiyle, üzerinde irtifak hakkı/kat mülkiyeti tesis edilmiş bağımsız bölümlerin, "bir işletme bütünlüğü oluşturacak şekilde konaklama tesisleri bünyesine ve turizm işletme belgesinde yer alan tesis kapasitesine dahil edilmesi" imkanı sunuldu.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik!