Turizme kalkınma desteği!

Turizme kalkınma desteği!

Kalkınma Ajanslarından antik kentlerdeki projelere yaklaşık 2 milyon 750 bin liralık destek sağlandı. Turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi ve çevre düzeni iyileştirilmesi amaçlarıyla başvuru yapılabiliyor


Kalkınma Ajanslarından antik kentlerdeki projelere yaklaşık 2 milyon 750 bin liralık destek sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu ve özel sektörün yanı sıra sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirerek bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulan kalkınma ajansları, üretilen projelere kaynak sağlamaya devam ediyor. 


ÇEVRE DÜZENİ 

Kalkınma Ajanslarına proje desteği için valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler üniversiteler, il özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi amaçlarıyla başvurabiliyor.


1 MİLYON BÜTÇE 

Bu kapsamda, Knidos Antik Kenti Tiyatrosunun rölöve ve restorasyon projesi için yaklaşık bir milyon lira bütçeli proje, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün mali desteği, Marmaris Müzesi Müdürlüğünün proje ortaklığıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından kabul edildi. 

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Kelenderis Antik Kenti liman hamamının rölöve ve restorasyon projesi için yaklaşık bir milyon lira bütçeli proje Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün mali desteği, Silifke Müzesi Müdürlüğünün proje ortaklığıyla Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından kabul edildi. Mardinde ise Mardin Müzesi Müdürlüğünce Dara Antik Kenti ve Mor Yakup Kilisesi kazı ve restorasyon çalışmalarına yönelik olarak proje hazırlık çalışmaları devam 


Bizim Gazete