Türk Hava Kurumu Kadıköy'deki gayrimenkulünü satışa çıkardı!

Türk Hava Kurumu Kadıköy'deki gayrimenkulünü satışa çıkardı!Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, İstanbul İli Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. 


Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, İstanbul İli Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satıyor. Taşınmazın Satışı,  E-Teklif Sistemi üzerinden, elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait İstanbul İli Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi, 330 Ada, 13 Parselde Kayıtlı 155,25 m² Alan Üzerinde, Bahçeli Kargir Apartmanda Bulunan 1. Kat 5 Bağımsız Bölüm No.lu Taşınmazın Satışı, www.winvestate.com internet adresindeki E-Teklif Sistemi üzerinden, elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecektir.

Türk Hava Kurumu Kadıköy

2 - İstekliler, tekliflerini sistemde belirtilen süre sona ermeden, www.winvestate.com internet adresindeki e-Teklif Sistemi üzerinden vereceklerdir.
3 - İstekliler, bu işe ait şartnameyi, www.winvestate.com internet adresinden e-Şartname olarak temin edebilirler.
4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, taşınmazın e-Teklif Sistemi ile satışını yapıp yapmamakta veya dilediği biçimde yapmakta serbesttir. 353/1-1