Türk Hava Kurumu Kütahya'daki gayrimenkulünü satışa çıkardı!

Türk Hava Kurumu Kütahya'daki gayrimenkulünü satışa çıkardı!

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Kütahya Merkez ilçesi, Alipaşa Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. 


Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Kütahya Merkez ilçesi, Alipaşa Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satıyor. Gayrimenkulün satış ihalesi 5 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 53 ada, 6 parselde kayıtlı, 179,68 m² alan üzerinde bulunan 2 Katlı Bahçeli Kargir Bina nitelikli taşınmazın satışı 5 Mayıs 2020 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) adresinde ihale edilecektir.
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir.
3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğün den veya Türk Hava Kurumu Kütahya Şube Başkanlığı’ndan temin edebilirler.
4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir.
Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79
 THK Kütahya Şube Başkanlığı (0 274) 216 15 75
2829/1-1