Türk Kızılayı Antalya Muratpaşa'da inşaat yaptıracak!

Türk Kızılayı Antalya Muratpaşa'da inşaat yaptıracak! Türk Kızılayı Antalya Muratpaşa'da inşaat yaptıracak!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kışla Mahallesi'nde bulunan binayı yıkarak konut inşaatı yaptıracak. İhale için en geç 21 Mart 2017 tarihine kadar teklif verilmesi gerekiyor.ANTALYA İLİ, MURATPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


1 - Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kışla Mah. 298 ada, 71 parselde kayıtlı 301 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan bina yıkılarak kapalı zarfla teklif almak suretiyle konut inşaatı yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 21.03.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 22.03.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.