Türk Kızılayı Olive Park İzmir'de 3 ev satıyor! 3.7 milyon TL'ye!

Türk Kızılayı Olive Park İzmir'de 3 ev satıyor! 3.7 milyon TL'ye!Türk Kızılayı Olive Park Evleri İzmir'de 3 daireyi satışa çıkardı. Dairelerin toplam bedeli 3 milyon 750 bin lira olarak belirlendi...


TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL ŞATIŞ İHALE İLANI

İzmir ili, Urla ilçesi, Zeytinalanı köyü, Kalabak mevkiinde kain tapunun 1720 ada, 1 parselinde kayıtlı, Otuz adet Bodrumlu mesken bir adet Trafo yeri ve tarla vasıflı taşınmazda bulunan 3 adet bodrumlu mesken niteliğindeki taşınmaz pazarlık usulü ihale yöntemi ile satılacaktır 


-Bodrumlu mesken muhammen bedeli; 1 milyon 250 bin lira/Geçici teminat bedeli; 62 bin 500 lira. 

-Bodrumlu mesken muhammen bedeli; 1 milyon 300 bin lira/Geçici teminat bedeli; 65 bin lira.

-Bodrumlu mesken muhammen bedeli; 1 milyon 200 bin lira/Geçici teminat bedeli; 60 bin lira.  


Adresi: Kalabak Mahallesi, 3318 Sokak, O'Live Park Evleri No:30 Urla/İZMİR

Pazarlık usulü ihaleye iştirak etmek isteyenler için;

Başvuru Yapılacak Yerler:

1-TürkKızılayı Genel Müdürlüğü, Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir Çankaya/ANKARA İrtibat Telefonları: 0.312.430 23 00/1007-1028-1403-1414

2-TürkKızılayı Konak Şube Başkanlığı, İrfan Boyuer (1444 Sok) No: 16/A Kat:1

Daire 2 Alsancak-İZMİR

İrtibat Telefonları: 0.232. 463 02 00

1-İsteklilerin başvurularında, satın almayı düşündükleri taşınmazın sıra numarasını belirtilerek, satın alınması düşünülen taşınmaza ait belirtilen geçici teminat bedelini, Kurumumuzun T.C Ziraat Bankası Kızılay-Ankara Şubesindeki TR140001000685390090265039 numaralı hesabına nakit olarak yatırması ile geçici teminat yatırıldığına dair dekontunu veya ilgili mevzuat kapsamında teminat mektubu vermeye yetkili Bankaların düzenleyeceği süresiz limit içi banka teminat mektubunu

(TL, EURO, USD Doları), satın alma talep dilekçesi, her sayfası imzalanmış iş bu şartname ile birlikte Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1. Sok. No: 32 Yenişehir /ANKARA adresinde bulunan Lojistik Direktörlüğü/Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Pazarlık tarihi ve saati isteklilere Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü tarafından resmi olarak bildirilecektir.

3-Pazarlığa davet edilen isteklilerin pazarlık için davette belirtilen gün ve saatte belirtilen adreste hazır bulunmaları ve şartnamenin 4. Maddesinde belirtilen diğer belgeleri İhale Kuruluna sunmaları gerekmektedir.

4-İhale şartnamesi www.kizilav.ora.tr/lhale İlanları internet adresinde görülebilir ve Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü veya Türk Kızılayı Konak Şube Başkanlığından temin edilebilir.

5-Türk Kızılayı 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Türk Kızılayı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.