09 / 08 / 2022

Türk Serbest Mimarlar Derneği 14. Mimarlık Ödülleri için başvurular başladı!

Türk Serbest Mimarlar Derneği 14. Mimarlık Ödülleri için başvurular başladı!

Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) tarafından iki yılda bir yapılan Mimarlık Ödülleri yarışması için başvurular başladı. Yarışma için son başvuru tarihi 23 Ekim olarak belirlendi. Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) tarafından iki yılda bir yapılan Mimarlık Ödülleri yarışması için başvurular başladı. Yarışma için son başvuru tarihi 23 Ekim olarak belirlendi. 


Yeni adaylarını bekleyen yarışmanın jürisinde Esra Akcan (Başkan), Şükrü Kocagöz, Kurtul Erkmen, Ali Osman Öztürk, Hasan Okan Çetin, Berna Tanverdi, Ayşin Sevgi Macit ve Enis Öncüoğlu yer alıyor. 

Jüri çalışmalarının  çoğulcu ve şeffaf olabilmesi için aday gösterme süreci katılıma ve önerilere açık bir şekilde yapıldı.  Bu kapsamda konunun web, sosyal medya vb. yollar ile tüm mimarlık camiasına duyurularak dileyen herkesin başvuru ve aday gösterme sürecine aktif olarak katılımı amaçlandı. Bu çerçevede belirlenen kategoriler için adayların en geç  23 Ekim'e kadar başvuru yapması gerekiyor. 

Adayların, ödül kategorisini ve neden aday gösterdiğine dair kısa bir not iletmesi de isteniyor. Yapı Ödülü başvuru ya da adayları için yapılara ait bilgi ve fotoğraflar da başvuru formunda eklenebiliyor. Başvurmak isteyen katılımcı ve adayların [email protected] adresine iletmesi gerekiyor. 


Ödüller 

TSMD Büyük Ödülü: Mimarlık mesleğinin uygulanmasında, eserleri ile çağdaş mimarlık sanatına katkıda bulunan ve gelecek kuşaklara yön verici mesajlar ileten bir mimara veya ortak çalışan mimarlara birlikte verilir.
TSMD Yapı Ödülü: Gerçekleştirdiği ve uygulama alanında örnek olarak gösterilebilecek mimari eserin, projelendirmeyi de kapsayan tüm süreçlerinde ortaya koyduğu mimari düzey ve hassasiyet, uyguladığı detay ve teknoloji, geliştirdiği sistemler, vb. nedenlerle, müellif mimarına verilir. Bu ödül en fazla üç yapı için verilir.
TSMD Basın Yayın Ödülü: Mesleğimizin uygulanması, tanıtılması, sorunlarının yayınlanması ile sonuçlarının topluma mal edilmesine olanak sağlayan, yazılı ve görsel basın alanında değerli katkıları olan kişi veya kuruluşlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.
TSMD Mimarlığa Katkı Ödülü: Mimarlık mesleğine yaptığı katkılardan dolayı kişi veya kurumlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.

Oy çokluğuna dayalı bir ön değerlendirme ya da bir anket çalışmasına dayalı olmayan araştırma, jüriye veri sağlamaya yönelik bir destek olarak kabul edilecek.