Türker Proje Gayrimenkul yönetim kurulu komite üyelerini seçti!

Türker Proje Gayrimenkul yönetim kurulu komite üyelerini seçti!


Türker Proje Gayrimenkul yönetim kurulu komiteleri üyelerini seçti. İşteTürker Proje Gayrimenkul'ün yönetim kurulu komiteleri üyeleri...


Türker Proje Gayrimenkul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulu komiteleri üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu görev dağılımı hakkında açıklama yaptı. 


Türker Proje Gayrimenkul'ün KAP açıklaması şu şekilde:

Şirketimizin 06 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

- II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,

-   Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Sezai BEKGÖZ ve üyeliğe Cemal MUTLU'nun getirilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Sezai BEKGÖZ ve üyeliğe Cemal MUTLU'nun getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Adil Şahin'in Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,

-  Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Cemal MUTLU ve üyeliklere Sezai BEKGÖZ ile Neriman YEMENLİ'nin getirilmesine,

-  Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.,

 

Türker Proje Gayrimenkul'ün Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ile ilgili yaptığı KAP açıklaması şu şekilde:

Şirketimizin 06 Temmuz 2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

Bir yıl süre ile Şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkanlığına Attila TÜRKER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Nuri TÜRKER'in seçilmelerine, Dilek TÜRKER, Yasemin İHSANTÜRKER, Leyla Yasemin TÜRKER, Simla TÜRKER BAYAZIT, Mahmut Kerem BİLGİN'in Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev ifa etmelerine, Sezai BEKGÖZ ve Cemal MUTLU'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

 

Türker Proje Gayrimenkul 2021 yılı için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ile anlaştı!