06 / 07 / 2022

Türker Proje Gayrimenkul yönetim kurulu üye adaylarını seçti!

Türker Proje Gayrimenkul yönetim kurulu üye adaylarını seçti!

Türker Proje Gayrimenkul, ortakların onayına sunulmak üzere Sezai Bekgöz ve Cemal Mutlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verdi. Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin yönetim kurulu teklifi hakkında açıklama yaptı. 

Türker Proje Gayrimenkul'ün 9 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda;

Şirketin 6 Temmuz 2021 tarihinde yapacağı 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sezai Bekgöz ve Cemal Mutlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verildi.  Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları yayınlandı. 

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin Yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonuırda istihdam ilişkisinin bulunmadığı beyan edildi.

Türker Proje Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin 09.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 06 Temmuz 2021 tarihinde yapacağı 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Dr. Sezai Bekgöz ve Sn. Cemal Mutlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek'te yer almaktadır.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın

3. dosya için tıklayın