Türker Proje Gayrimenkul'den 7.1 milyon TL'lik ödenmiş sermaye!

Türker Proje Gayrimenkul'den 7.1 milyon TL'lik ödenmiş sermaye!


Türker Proje Gayrimenkul tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 


Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında açıklama yaptı. 

Yeni toplantı 6 Temmuz'da 

Türker Proje Gayrimenkul'ün 2020 yılına ait  olağan genel kurul toplantısı 6 Temmuz 2021 tarihinde Salı günü saat 11.00'de Radisson Blu Hotel İstanbul Asia, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarının bilgisine sunuldu. 

7.1 milyon TL'lik ödenmiş sermaye

Şirketin 50 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 7 milyon 120 bin 695,86 TL’dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 712 milyon 69 bin 586 adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her payın 1 oy hakkı bulunuyor. 

Türker Proje Gayrimenkul

Türker Proje Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Temmuz 2021 tarihinde Salı günü saat 11.00'de Radisson Blu Hotel İstanbul Asia, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

Dosya için tıklayın