18 / 08 / 2022

Türker Proje Gayrimenkul'ün Kartal arazisinin imar durumunda son durum ne?

Türker Proje Gayrimenkul'ün Kartal arazisinin imar durumunda son durum ne?

Türker Proje Gayrimenkul'ün Kartal arazisinin de yer aldığı bölgenin Alt Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planının askı süresi 05.08.2022 tarihi itibarıyla sona ermiştir.Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Kartal arazisi imar durumu hakkında açıklama yaptı. 

Kartal Belediyesi tarafından 07.07.2022 tarihinde askıya çıkarılan ve Şirketimizin arazisinin de yer aldığı Kartal Merkez S9 Alt Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı ile Kartal Merkez S10 Alt Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planının askı süresi 05.08.2022 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Kap açıklaması:

Kartal arazimizin imar sürecine ilişkin olarak Şirketimize sorulan muhtelif sorular nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür;

Kartal Belediyesi tarafından 07.07.2022 tarihinde askıya çıkarılan ve Şirketimizin arazisinin de yer aldığı Kartal Merkez S9 Alt Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı ile Kartal Merkez S10 Alt Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planının askı süresi 05.08.2022 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Askıya çıkan imar planına ilişkin Şirketimizin Kartal Belediyesi'ne herhangi bir itirazı olmamıştır.

Gelişmeler oldukça KAP'ta duyurulmaya devam edecektir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Vakıf GYO'nun 2022 yılının ilk 6 ayında ne kadar hasılat elde ettiği belli oldu!

Ziraat GYO 2022 yılının ilk 6 ayında ne kadar hasılat elde etti?

Emlak Konut GYO, Kartal İhalesi 10 Ağustos'ta!