Türker Proje'nin öz kaynakları 151 milyon 994 bin TL oldu!

Türker Proje'nin öz kaynakları 151 milyon 994 bin TL oldu!


Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş.'nin öz kaynakları 151 milyon 994 bin TL oldu...


Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınladı.

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş.'nin öz kaynakları 151 milyon 994 bin TL oldu.

Türker Proje

Türker Proje'nin sorumluluk beyanı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a)   01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021  dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tablolarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.           


Faaliyet raporu için tıklayın

Finansal rapor için tıklayın