Türkiye İMSAD ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı!

Türkiye İMSAD ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı!İnşaat malzemesi sanayini temsil eden Türkiye İMSAD' ın raporu, sektör paydaşlarına, gelecek stratejilerine ilişkin önemli kaynak oluşturacak saptamaları içeriyor. Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik 2013 Raporu'nu açıkladı...


Türkiye İMSAD, Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRİ) G4 Rehber'i kapsamında inşaat malzemeleri sektöründe ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı. İnşaat malzemesi sanayini temsil eden Türkiye İMSAD'ın raporu, sektör paydaşlarına, gelecek stratejilerine ilişkin önemli kaynak oluşturacak saptamaları içeriyor. 


Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Sürdürülebilirlik 2013 Raporu'nu açıkladı. İnşaat malzemeleri sektörünün, geleceğe yönelik yaürım alanlarına ışık tutan Sürdürülebilirlik Raporu ile Türkiye İMSAD, sürdürülebilir üretime rehber oluyor. Raporda, inşaat malzemelerinde ülkemizin önde gelen Türkiye İMSAD üyesi sanayi firmalarının gerçekleştirdikleri en iyi sürdürülebilirlik uygulamaları ve yaürım projeleri örnekleri de yer alıyor. 

Türkiye İMSAD üyeleri ve paydaşlarının, gündemlerinde bulunan yüksek öncelikteki konuların baz alınarak hazırlandığı Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRİ) G4 rehberi kapsamında hazırlandı. 

Raporun çerçevesi, Enerji KullanımıVerimliliği, Sera Gazı Azalümı, Doğal Kaynak ve Su Kullanımı, Atık Yönetimi, Yaratılan Ekonomik Değer, İstihdam, Eğitim-Öğretim, Toplum için Değer Yaratma, Kentsel Dönüşüm ve İnovasyon başta olmak üzere ekonomik, çevresel ve sosyal bir dizi başlık altında incelendi. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Dündar Yetişener, hazırlanan raporun sektör ilgililerine rehber olmasını arzuladıklarını söylüyor. 

Yetişener, "İyi yönetilen risklerin fırsata çevrileceğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik Raporu, Türkiye İMSAD'ın bu vizyonu doğrultusunda hazırlanmış ve sektör paydaşlarımıza, rehber olması amacıyla sunuldu" diyor. 

"Dünyaya rol model olacağız" Gelecek 10 yılda tüm dünyada çok daha hızlı bir değişimin yaşanacağına dikkat çeken Yetişener, nüfus artışı, doğal kaynakların azalması, hızlı tüketim artışı, haksız rekabet ve kayıt dışı ekonomiye ilişkin parametreler ile yoğun kullanımı dolayısıyla, eneıji ve karbon yönetiminin de Türkiye İMSAD üye ve paydaşları tarafından öne çıkarılan raporun başlıca konular arasında yer aldığını söyledi. 

Yetişener, paydaşlarının değişen şardar karşısında verimliliğini, doğal kaynak kullanımını, üretim süreçlerini nasıl yönettikleri ve dünyadaki riskler karşısında geliştirdikleri çözümleri içeren raporu nasıl hazırladıklarını şöyle özetledi: "Bıı raporu hazırlayan sanayiciler olarak yapmaya çalıştığımız; inşaat malzemeleri sektörünün sürdürülebilirliği konusunda sadece Türkiye'de değil, dünyada rol model olmaktır. Hedeflerimize giden yolda olası risklerin bizleri beklediğini biliyoruz, fakat iyi yönetilen risklerin de fırsata çevrileceğine inanıyoruz." 
EN İYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALARINA 12 ÖRNEK 

Sürdürülebilirlik 2013 Raporu'nda yer alanTürkiye İMSAD sanayici üyelerinin en iyi sürdürülebilir uygulama ve yatırım projelerinden bazı örnekler ise şunlar: 


1 ÇİMSA: Mersin fabrikasında, atık gazları elektrik enerjisine dönüştürdü ve 2013 yılında 49 milyon kWh/yıl elektrik üretti. Fabrikada, karbondioksit salımı 24.5 ton azaltıldı. 

2 trakya cam: Trakya Yenişehir Cam Fabrikası'nda gerçekleştirilen 'Atık Isı Enerji Üretimi' projesi kapsamında; düz, kaplamalı ve lamine cam üretiminde, fırınların kapasite kullanımına bağlı olarak 3,5 ila 5 MW aralığında elektrik üretildi. Trakya Cam'ın, ısı ve güneş kontrol kaplamalı cam olarak adlandırılan TRC Coolplus T ürünü ise kışın sıcağı içeride tutuyor ve ısı kayıplarını standart çift cama göre yüzde 50 oranında azaltarak yakıt giderlerini azaltıyor. Ürün, yaz aylarında içeri giren güneş ısısını standart çift cama göre yüzde 40 azaltarak, soğutma giderlerinden tasarruf sağlıyor. 

3 betek boya: Firma tarafından geliştirilen Ecotech Sıvası, sera gazı salimini yüzde 35 azaltıyor. 

4- pimaş: 'Hebe-Schiebe Sistemi' ile yılda 213,6 milyon dolar enerji tasarrufu elde ediyor. 

5 wiLO: Sektörün Avrupa'daki ilk Leed Gold sertifikalı yeşil binasını yapan Wilo, Tuzla'da tesisinde enerjiden yüzde 24, su kullanımında yüzde 50 oranında tasarruf sağlıyor. 

() akçansa: Fabrikalarında 10,5 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilen; arıtma çamuru, atıktan türetilmiş yakıt ve ömrünü tamamlamış lastik sistemleri sayesinde 2013 yılında 100 bin ton atık, enerji kaynağı olarak değerlendirildi. 45.000 ton/yıl evsel arıtma çamuru, fosil yakıtlara alternatif enerji olarak kullanıldı ve yılda 17.000 ton kömür tüketimi tasarruf edildi. Yanma sırasında oluşan yüzde 35-40 oranındaki kül de, sıfır atık oluşturdu. 

7 demirdöküm: Türkiye'de ilk defa yoğuşmalı kombilerde su yerine, aynı koşulların oluşturularak, hava ile test edilebilecek şekilde tasarlandığı Demirdöküm tesisindeki üretimlerde artık su kullanılmıyor. Bu yolla tesiste 2011 yılında 3 bin ton su tasarrufu sağandı. 2016 yılına kadar diğer ürünlerin devreye alınmasıyla hedeflenen su tasarrufu yılda 15 bin ton. 

8 rigips gobain: Üretim sırasında çıkan atıkları sisteme geri döndürerek doğal kaynak kullanımı azaltan Rigips Saint-Gobain'ın toz alçı fabrikasında, yılda 700 ton civarında atık kaynağı azaltılıyor. Uygulama ile üretim verimi yüzde 1 oranında artırılırken, elektrik tüketimi yüzde 14.5, doğal gaz tüketimi yüzde 4,5, C02 salımı ise yüzde 2,3 oranında azaltıldı. 

9 eczacıbaşı yapı gereçleri: Fabrikasında, seramik sağlık gereçlerinin arıtma tesisinden çıkan atık çamurun tamamı geri dönüştürülerek, karo üretiminde alternatif hammadde olarak kullanıyor. Türkiye'de ilk defa sanayide karşılıklı fayda sağlayan endüstriyel mutualizm sistemini kuran Eczacıbaşı, aylık bazda 600 ton, projenin başladığı 2010 yılından bu yana ise toplamda her yıl 7,200 ton hammadde tasarrufu sağladı. Ton başına 60 TL olmak üzere yılda 432 bin TL maliyet avantajı elde eden kurumun, yıllık bazda karbon tasarrufu 25 ton. 

10 jotun: Geliştirdiği yeni nesil dış cephe boyası Jotashield Extreme, kızılötesi ışınları, standart boyalara kıyasla iki kat daha fazla geri yansıtıyor. 

Ürün, binanın iç ortam sıcaklığının 5, yüzey sıcaklığının 20 derece daha serin olmasını sağlıyor. En zorlu hava şartlarına karşı 10 yıllık koruma sağlayan ürün, yapının daha seyrek periyotlarda boyanması avantajı sunuyor. 

11 îzocam: Mineral yün olarak bilinen camyünü ve taşyünü ürünlerini; yüzde 80 oranında kum, bazalt, doğal mineraller ve geri dönüşümlü camlar kullanarak üretiyor. Bir binanın 50 yıl olarak hesaplanan kullanım ömrü boyunca, mineral yünler, üretim sırasında kullanılan enerjinin ve sera gazı saliminin 100 katı kadar enerji tasarrufu sağlıyor ve sera gazı salimini azaltıyor 12 mars konteyner prefabrik yapı: Slfir karbon salimli konteyner üretim süreçlerindeki tüm enerji ihtiyacını, dış kaynağa ihtiyaç duymaksızın, çatısına 28 derecelik açı ile yerleştirilmiş fotovoltaik paneller aracılığıyla karşılıyor. Üretimde soğutma, ısıtma, aydınlatma ve ekipman olmak üzere toplamda 2,456,6 kVVh'lik enerjiye gereksinim duyuluyor. Oysa fotovoltaik panelleri, yılda 2900 kVVh'lik enerji üreterek, tüketimden fazla enerji arzı sağlıyor. Yüzde 118 oranında yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen bu ürünlerin, sıfır karbon salımı ise sıfır düzeyinde. 


EKONOMİST