12 / 08 / 2022

Türkiye Kızılayı'ndan Konya'da imar, proje ve yapı ihalesi!

Türkiye Kızılayı'ndan Konya'da imar, proje ve yapı ihalesi!

Kızılay Konya Şube Başkanlığı imar çapındaki yerel yönetmelik hükümlerine göre projelerin çizilmesi, yapı denetimi ve Meram Belediyesinden inşaat ruhsatının alımı işi ihale ediyor..Kızılay Konya Şube Başkanlığınca Konya İli, Meram İlçesi 21 Mahalle 41060 ada, 1 parselde sözleşme eki imar çapındaki yerel yönetmelik hükümlerine göre projelerin çizilmesi, yapı denetimi ve Meram Belediyesinden inşaat ruhsatının alımı işi ihale ediliyor..


İNŞAAT RUHSATI - PROJE VE YAPI DENETİM HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kızılay Derneği Konya Şube Başkanlığından:


Kızılay Konya Şube Başkanlığınca Konya İli, Meram İlçesi 21 Mahalle 41060 ada, 1 parselde sözleşme eki imar çapındaki yerel yönetmelik hükümlerine göre projelerin çizilmesi, yapı denetimi ve Meram Belediyesinden inşaat ruhsatının alımı işinin kapalı zarfla teklif alınarak açık eksiltme suretiyle ihalenin yapılması işidir.


İdarenin;

a) Adresi: Şükran Mahallesi Taşkapu Medrese Caddesi No:7 Meram/Konya

b) Telefon ve Faks: 0332 351 42 13 - 0332 351 42 11

c) İhale dokümanının görüleceği internet adresi: www.kizilay.org.tr/ihaleilanları

d) Niteliği Türü Miktarı: Konya ili. Meram ilçesi, 21 Mahallede bulunan ada: 41060 Parsel: 1 de bulunan arsaya imar yönetmeliklerine göre proje çizimi, yapı denetimi ve inşaat ruhsatının alınması işidir.

e) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gündür.

f) İhalenin yapılacağı yer: Şükran Mahallesi Taşkapu Medrese Caddesi No: 7 Meram/Konya Kızılay Hastanesi 7 nci kat Toplantı Salonu

g) Firmalar veya Mühendisler teklif ettikleri fiyatın en az %3 nispetinde geçici teminatı teklif mektubu ile birlikte vereceklerdir.

h) İhaleye ait Sözleşme ve Şartnameler Şükran Mahallesi Taşkapu Medrese Cad. No: 7 Meram/Konya adresindeki Kızılay Hastanesi 7 nci kat Gayrimenkul Biriminden ücretsiz olarak temin edilebilir.

i) Firmalar veya Mühendisler: Tekliflerini En geç 11.05.2017 günü saat:14:00,e kadar Kızılay Şube Başkanlığı Satınalma Birimine teslim edeceklerdir.

j) Teklif zarfları aynı gün saat: 14:30 da Kızılay Hastanesi 7 nci Kat Toplantı Salonunda açılacaktır.

k) Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

l) Telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

m) Türkiye Kızılay Derneği 4734 Sayılı Kanuna tabi değildir.

İlan olunur.