Türkiye Şeker Fabrikaları, ÖİB ile 15 gayrimenkulünü sattı!

Türkiye Şeker Fabrikaları, ÖİB ile 15 gayrimenkulünü sattı! Türkiye Şeker Fabrikaları, ÖİB ile 15 gayrimenkulünü sattı!

Türkiye Şeker Fabrikaları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 15 gayrimenkulünü satış yöntemi ve pazarlık usulü ile sattı. Gayrimenkuller İstanbul Kadıköy, Konya, Kırklareli, Kırşehir ve Nevşehir'de yer alıyordu.1.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Suadiye mahallesi, Mektep sokağında bulunan tapuda 117 pafta, 531 ada, 32 no.lu parselde kayıtlı 126/1287 m2 arsa paylı meskenin (Kat: 1 Bağımsız Bölüm: 4 nolu daire) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Meskenin, 430.000.- (Dörtyüzotuzbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren ALİ İRFAN TAŞÇI’ya İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, ALİ İRFAN TAŞÇI’nın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 420.000.- (Dörtyüzyirmibin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren TURHAN ÇOROĞLU’na İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, TURHAN ÇOROĞLU’nun Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 400.000.- (Dörtyüzbin) TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


2.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih, 14682 ve 31/12/2013 tarih, 16103 sayılı yazıları dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/01/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan  tapuda L.27.B.13.B pafta, 1824 no.lu parselde kayıtlı 2.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın 9.100.- (Dokuzbinyüz)TL bedelle en yüksek teklifi veren BMM BAHÇECİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ CANLI HAYVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BMM BAHÇECİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ CANLI HAYVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 17/12/2013 tarih ve 6 sayılı Ek Komisyon Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


3.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/01/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Suadiye mahallesi, Mektep sokağında bulunan tapuda 117 pafta, 531 ada, 32 no.lu parselde kayıtlı 126/1287 m2 arsa paylı meskenin (Kat: 3 Bağımsız Bölüm: 8 nolu daire) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Meskenin, 525.000.- (Beşyüzyirmibeşbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 505.000.- (Beşyüzbeşbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren AMBULANS İLKYARDIM VE HASTANE CİHAZLARI VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, AMBULANS İLKYARDIM VE HASTANE CİHAZLARI VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 400.000.- (Dörtyüzbin) TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren DEMİRLİ İNŞAAT-İSLAM DEMİRLİ Firmasına İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DEMİRLİ İNŞAAT-İSLAM DEMİRLİ Firmasının Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


4.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Suadiye mahallesi, Mektep sokağında bulunan tapuda 117 pafta, 531 ada, 32 no.lu parselde kayıtlı 126/1287 m2 arsa paylı meskenin (Kat: 4 Bağımsız Bölüm: 11 nolu daire) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Meskenin, 550.000.- (Beşyüzellibin) TL bedelle en yüksek teklifi veren BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 540.000.- (Beşyüzkırkbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren DEMİRLİ İNŞAAT-İSLAM DEMİRLİ Firmasına İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DEMİRLİ İNŞAAT-İSLAM DEMİRLİ Firmasının Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 530.000.- (Beşyüzotuzbin) TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren AVNİ BEKAR’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, AVNİ BEKAR’ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 500.000.- (Beşyüzbin) TL bedelle dördüncü en yüksek teklifi veren AMBULANS İLKYARDIM VE HASTANE CİHAZLARI VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, AMBULANS İLKYARDIM VE HASTANE CİHAZLARI VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


5.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan  tapuda L.27.B.12.B pafta, 3469 no.lu parselde kayıtlı 3.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan mütemmimlerinin (94 m2 lik Kantar Binası, 2 Adet Kantar Tablası, Kantar Kaldırımı) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın ve üzerinde bulunan mütemmimlerinin 32.500.- (Otuzikibinbeşyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


6.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan  tapuda L.27.B.12.B pafta, 3466 no.lu parselde kayıtlı 1.964 m2 yüzölçümlü  taşınmaz ile üzerinde bulunan mütemmimlerinin (60 m2 lik Kantar Binası) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın ve üzerinde bulunan mütemmimlerinin 19.000.- (Ondokuzbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


7.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan  tapuda L.27.B.13.A pafta, 1674 no.lu parselde kayıtlı 2.200 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın 9.500.- (Dokuzbinbeşyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren BMM BAHÇECİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ CANLI HAYVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BMM BAHÇECİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ CANLI HAYVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


8.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan  tapuda L.27.B.12.B  pafta, 3426 no.lu parselde kayıtlı 3.650 m2 yüzölçümlü  taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın 16.550.- (Onaltıbinbeşyüzelli) TL bedelle en yüksek teklifi veren DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


9.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih, 14682 ve 31/12/2013 tarih, 16103 sayılı yazıları dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Suadiye mahallesi, Mektep sokağında bulunan tapuda 117 pafta, 531 ada, 32 no.lu parselde kayıtlı 126/1287 m2 arsa paylı meskenin (Kat: 2 Bağımsız Bölüm: 7 nolu daire) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Meskenin, 500.000.- (Beşyüzbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 490.000.- (Dörtyüzdoksanbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren DEMİRLİ İNŞAAT-İSLAM DEMİRLİ Firmasına İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DEMİRLİ İNŞAAT-İSLAM DEMİRLİ Firması’nın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 450.000.- (Dörtyüzellibin) TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren AMBULANS İLKYARDIM VE HASTANE CİHAZLARI VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, AMBULANS İLKYARDIM VE HASTANE CİHAZLARI VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın 430.000.- (Dörtyüzotuzbin) TL bedelle dördüncü en yüksek teklifi veren ABDURAHMAN YAKUP ATEŞ’e İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, ABDURAHMAN YAKUP ATEŞ’in Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 17/12/2013 tarih ve 6 sayılı Ek Komisyon Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


10.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan  tapuda L.27.B.12.B  pafta, 3428 no.lu parselde kayıtlı 2.100 m2 yüzölçümlü  taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın, 9.400.- (Dokuzbindörtyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


11.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan  tapuda L.27.B.12.B pafta, 3373 no.lu parselde kayıtlı 5.000 m2 yüzölçümlü  taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın, 30.600.- (Otuzbinaltıyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren BMM BAHÇECİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ CANLI HAYVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BMM BAHÇECİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ CANLI HAYVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 28.100.- (Yirmisekizbinyüz) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


12.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan  tapuda L.27.B.12.B pafta, 3408 no.lu parselde kayıtlı 2.860 m2 yüzölçümlü  taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın, 14.180.- (Ondörtbinyüzseksen) TL bedelle en yüksek teklifi veren DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


13.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Sinanlı köyü, Bostanlık mevkiinde bulunan  tapuda F18-a-14-d  pafta, 145 ada, 113 no.lu parselde kayıtlı 44.308,10 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan mütemmimlerinin (2 adet kuyu)  özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın ve üzerinde bulunan mütemmimlerinin 101.000.- (Yüzbirbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren DOĞRU TİCARET-ALİ DOĞRU’ya İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DOĞRU TİCARET-ALİ DOĞRU’nun Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


14.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Kırşehir ili, Mucur ilçesi, Seyfe köyü, Çukuryurt mevkiinde bulunan tapuda, 592 no.lu parselde kayıtlı 41.475 m2 yüzölçümlü  taşınmaz ile üzerinde bulunan mütemmimlerinin (92 m2 lik Kantar Binası ve Kantar Kaldırımı) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın ve üzerinde bulunan mütemmimlerinin 150.000.- (Yüzellibin) TL bedelle en yüksek teklifi veren MEHMET BARAN’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, MEHMET BARAN’ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 121.000.- (Yüzyirmibirbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren SELAHATTİN VURAL’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, SELAHATTİN VURAL’ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 113.500.- (Yüzonüçbinbeşyüz) TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren F-Z GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, F-Z GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 65.000.- (Altmışbeşbin) TL bedelle dördüncü en yüksek teklifi veren YUNUS BOZDEMİR’e İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, YUNUS BOZDEMİR’in Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 53.000.- (Elliüçbin) TL bedelle beşinci en yüksek teklifi veren MUSTAFA AŞKUN’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, MUSTAFA AŞKUN’un Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.


15.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Hamzalı köyü, Köyönü mevkiinde bulunan  tapuda, K32b23c3b pafta, 123 ada, 81 no.lu parselde kayıtlı 15.044,55 m2 yüzölçümlü  taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın, 52.500.- (Elliikibinbeşyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren DOĞANER TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK TİC. LTD. ŞTİ.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DOĞANER TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK TİC. LTD. ŞTİ.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.