Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da başa oynuyor!

Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da başa oynuyor!

Uluslararası Enerji Ajansı 'na göre, yenilenebilir enerjide 2020 yılına kadar Avrupa'da 141 bin megavat kapasite artışı bekleniyor. Bu artışın yüzde 15'lik bölümünü Türkiye'nin yatırımları sağlayacak.
Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, yenilenebilir enerjide 2020 yılına kadar Avrupa'da 141 bin megavat kapasite artışı bekleniyor. Bu artışın yüzde 15'lik bölümünü Türkiye'nin yatırımları sağlayacak.Yenilenebilir enerjide 2020 yılına kadar Avrupa'da 141 bin megavat kapasite artışı bekleniyor. Bu artışın yüzde 15'lik bölümünü Türkiye'nin yatırımları sağlayacak.


AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "2014 Orta Vadeli Yenilenebilir Enerji Piyasası Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, Avrupa'da enerji ihtiyacı 2020'ye kadar her yıl ortalama yüzde 0,8 artacak. Bunun yarıya yakını Türkiye'nin enerji ihtiyacındaki artıştan kaynaklanacak. Ekonomik büyüme, kişi başına düşen gelir artışı ve yüksek şehirleşme hızı Türkiye'nin enerji talebindeki artışın başlıca sebeplerini oluşturuyor.  


Enerji talebinin bir bölümünü karşılamak için Avrupa'da  yenilenebilir enerjide 2020 yılına kadar 141 bin megavat kapasite artışı bekleniyor. Avrupa'da 2013 yılındayenilenebilir enerjiden üretilen elektrik 1.095 teravatsaat ile toplam elektrik üretiminin yüzde 30'unu oluşturdu. Bu miktarın 2020'de yüzde 36,5'lik pay ile bin 400 teravatsaate çıkması öngörülüyor. Rüzgar enerjisinin artışın yaklaşık yüzde 40'lık bölümünü üstlenmesi hedefleniyor.


IEA'ya göre, Avrupa ülkelerinin 2020'ye kadarki yenilenebilir enerji üretiminin yarısından fazlasını Almanya, İngiltere ve Türkiye sağlayacak. Avrupa'da hidroelektrik santralleri (HES), rüzgar enerji santralleri (RES), güneş enerji santralleri (GES), biomass ve jeotermalleri içeren yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki bu artışın yüzde 15'ini ise Türkiye üstlenecek. Türkiye'nin 2013'te yaklaşık 24 bin 300 megavat olan yenilenebilir enerji kapasitesinin 2020 yılına kadar 38 bin 800 megavata çıkarılması planlanıyor.


Enerjide 2023 hedefleri 


Türkiye'de, 2023 hedefleri doğrultusunda 122 milyar dolar yatırım yapılarak kurulu güce 50 bin megavatlık kapasite eklenmeyi öngörülüyor. Böylece, 68 bin 236 megavat olan Türkiye'nin kurulu gücünün 2023 yılında 120 bin megavata çıkarılması hedefleniyor. 


62. Hükümetin Programında, rüzgar enerjisi gücünün 20 bin megavata,  jeotermal enerji kapasitesinin  600 megavata, güneş enerjisi kapasitesinin de 3 bin megavata çıkarılarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretiminin tüm enerji üretimi içindeki payının 2023'te yüzde 30'a yükseltilmesi öngörülüyor.


AA