Türkiye'de sisteme kayıtlı konut sayısı 38,4 milyona ulaştı!

Türkiye'de sisteme kayıtlı konut sayısı 38,4 milyona ulaştı!

Onaylanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı toplam konut sayısı 2019 yılı Eylül ayı sonu itibari ile 38,4 milyon oldu...


2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı. Programa  göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı toplam konut sayısı 2019 yılı Eylül sonu itibarıyla 38,4 milyona ulaştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, dar gelirliler başta olmak üzere herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişimi sağlanacak.

Konut ihtiyacı kentleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanıyor ve bu ihtiyaç arz-talep dengesi gözetilerek karşılanacak.

Bu doğrultuda, konut ihtiyacının yerleşmelere göre belirlenebilmesi için konut stoku ortaya konulacak.

Bu çerçevede, sıfır ve ikinci el konut stokunun belirlenebilmesi amacıyla, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerinin sürekli çevrim içi temini ve bunların Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verileriyle karşılaştırılarak analizi için yeni sistem çalışmalarına başlanacak.

Toplam konut açığı kapanıyor

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ülkedeki sisteme kayıtlı konut verilerine de yer verildi. Buna göre, konut, yazlık/mevsimlik konut ve inşaat halindeki konutlar dahil, 2019 yılının Eylül ayı sonu itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı konut sayısı 38,4 milyon oldu.

Konut arzındaki artışın etkisiyle toplam konut açığı kapanmakla birlikte, yerleşmeler itibari ile arz ve talep dengesinde uyumsuzluklarla karşılaşıldığı görüldü.

Konut piyasasında doğru ve uzun vadeli analizler yapılabilmesi için stoğun konutların nitelikleri de dahil olmak üzere ortaya konulması, güncel, sürekli, güvenilir ve doğru verileri sunmak üzere veri altyapısının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.