Türkiye'de zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 7,2 milyona ulaştı!

Türkiye'de zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 7,2 milyona ulaştı!Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Raporu yayımlandı. Buna göre Türkiye'de zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 7,2 milyona ulaştı.


Hazine Müsteşarlığı, 2015 yılına ilişkin "Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Raporu" yayımladı.


Rapora göre, geçen yıl sonu itibarıyla sektörde 36'sı hayat dışı, 19'u hayat ve emeklilik, 4'ü hayat ve biri reasürans alanında olmak üzere toplam 60 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketi faaliyet gösterdi.


Bu dönemde toplam 31,1 milyar lira prim üretimi gerçekleştiren sigortacılık sektörü, bir önceki yıla göre üretimini yüzde 19,5 artırdı. Sektörde hayat dışı prim üretimi yüzde 11,8, hayat grubu prim üretimi ise yüzde 6,7 reel olarak arttı.


Toplam prim üretiminin 27,3 milyar liralık kısmı hayat dışı sigortalarda, 3,8 milyar liralık kısmı ise hayat sigortalarında gerçekleştirildi. Prim üretiminde hayat dışı branşların payı yüzde 88 iken hayat dalının payı yüzde 12 düzeyinde oldu.


Yıl içinde sektörde 15,4 milyonu hayat ve 54,5 milyonu hayat dışı sigorta branşlarında olmak üzere toplam 69,9 milyon poliçe tanzim edildi. Poliçe sayısı hayat dışı branşlarda yüzde 0,2, hayat dalında ise yüzde 0,9 azaldı.


Şirketler, sigortalılara toplam 86,1 trilyon lira teminat sağlarken, bu rakam 2014'e göre yüzde 12,5 yükseldi. Üstlenilen teminatlar karşılığında şirketler tarafından yıl içinde sigortalılar ile zarar görenlere 15,9 milyar lira net tazminat ödendi. Ödemelerin 13,3 milyar liralık kısmı hayat dışı sigortalarda, 2,6 milyar liralık kısmı ise hayat sigortasında yapıldı.


Zorunlu deprem sigortası


Söz konusu dönemde zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 7,2 milyona ulaşırken, sigortalılık oranı ise yüzde 41 oldu.


Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından zorunlu deprem sigortası yaptıran bina sahiplerine 510 milyar lira teminat verilirken, buna karşılık yıl içinde 247 bin liralık tazminat ödendi.


AA