Türkiye'nin turizmde gelir kaybı 12 milyar doları aşacak!

Türkiye'nin turizmde gelir kaybı 12 milyar doları aşacak! Türkiye'nin turizmde gelir kaybı 12 milyar doları aşacak!

Turizm sektöründeki 'derin kriz' nedeniyle Türkiye'nin gelir kaybı 12 milyar doları aşarken bunun 3.8'inin devletin KDV ve SGK prim gelirindeki kaybı olacağı belirtildi.Rusya pazarının mayıs ayı rakamlarına göre, turist kaybı yüzde 90'lara ulaşırken, Avrupa pazarındaki kaybm da yüzde 58'leri bulması nedeniyle, Antalya'da 60'a yakın sektör bu durumdan etkilendi. 

Turizm araştırma şirketi Turizmdatabank'ın 'Turizmde Krizin Ekonomik Etkileri Araştırması Raporu'na göre, krizde tüm sektörler olumsuz etkilenecek. 

Rapora göre, turizm sektöründen kaynaklı gelir kayıpları 12 milyar dolara yaklaşıyor. Bu gelir kaybının yüzde 32'si ise devletin vergi kaybı olacak. Turizmde yaşanan krizin yaratacağı ekonomik kayıplar yalnıza özel sektörle sınırlı değil. Tahminlere göre devletin gelir kaybı 3.8 milyar doları bulacak. 

Türkiye'nin turizm kaynaklı gelir kayıpları 12 milyar doları aşacağı belirtilen raporda şu görüşlere yer verildi: "Oluşacak ekonomik kaybm 8,07 milyar doları özel sektörün olurken, devletin uğrayacağı zarar da 3,8 milyar dolar düzeyinde. Devletin, turistlerin ve turizmin Türkiye'de satm aldıkları mal ve hizmetlerden doğan, KDV, ÖTV, Gelir ve Kurumlar vergisi, ithalattan doğan vergi gelirleri, ertelenen ve /veya iptal edilen turizm yatırımları, destek ve hibeler, SGK işçi ve işveren gelirleri, damga vergisi, artacak olan işsizlik ödemeleri gibi alanlarda oluşacak olan kayıpları 1,31 milyar dolar olacak. SGK'da oluşacak kayıp da 1.32 milyar doları bulacak. Devletin, hibe-destek, vergi ve yatırımlara ithalattan kaynaklı kaybı 600 milyon dolar seviyesinde olacak. En fazla geliri oteller kaybedecek. Turizmdeki kriz en çok otelleri vuracak. Azalan turist sayısı ve harcamalar bağlı olarak otellerin kaybetmesi beklenen gelir 2.81 milyar dolar düzeyinde olacak. 2016'da yaşanan ve en az yüzde 25 olan fiyat indirimlerinden kaynaklı ilave zararın da olduğu bir gerçektir." Rapora göre, krizde en fazla gelir kaybeden sektörlerden biri de seyahat acenteleri, operatörler ve ulaştırma olacak. Bu sektörlerin kaybı da 1.51 milyar doları aşıyor. En büyük vergi kasapları, yiyecek-içecek, konaklama, ulaştırma ile turistik mal ve hizmet alımlarını besleyen 20 ana sektör ile diğer sektörlerde oluşmaktadır. Otellerin minimum yüzde 25 olan otel fiyat düşüşleri de dahil edilirse krizde en büyük kaybın konaklama sektöründe oluşması bekleniyor. 

Öte yandan, yeme içme krizde 1.56 milyar dolar kaybedecek. 

Turizm sayesinde yapılan alışverişlerde de büyük düşüş var. Kayıp 1.32 milyar dolar düzeyinde olacak. Diğer yandan, krizin gelir kaybı yaratacağı alanlardan sağlık hizmetleri, sosyal etkinlikler, eğitim, kültür ve spor gibi alanlardaki düşüş ise 870 milyon dolara ulaşacak. 


Dünya