Turkuaze Yapı Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Turkuaze Yapı Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Turkuaze Yapı Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kayhan Derdiyok tarafından 10 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Sancaktepe, Veysel Karani Mahallesi'nde kuruldu.


Turkuaze Yapı Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kayhan Derdiyok tarafından 10 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da  Sancaktepe, Veysel Karani Mahallesi'nde kuruldu.


Turkuaze Yapı Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.  Parselasyon  planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. n Çimento, demir, kireç, tuğla, asmolen, kum, kereste, kontrplak, sunta,cam,pencere,çerçeve,mermer,fayans, armatür, sıhhi tesisat malzemeleri, kiremit, her türlü mutfak ve banyo aksesuarları, hazır mutfak gibi inşaat ve  yapı malzemelerinin alım satımını, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak, o Duvar kağıdı, hertürlü perde çeşitleri ,kartonpiyer, alçı dekorasyon, parke, marley,panjur,seramik,mozaik gibi yapı malzemelerinin imalat,alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, p.Konusu ile ilgili her türlü taşeronluk işleri yapmak. r. Konusuyla ilgili her türlü malzeme, makine ve teçhizatların imalat,alım satım, ihracat ve ithalatını yapmak. s. Konusuyla ilgili olarak her türlü kara, deniz, hava nakil vasıtalarına sahip olmak, nakliye hizmetlerini yapmak, yurt dışındaki şirketlerin Türkiye temsilciliklerini ve mümessilliğini yapmak, yurt içi ve yurt dışı komisyonculuk yapmak, yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak, ihtira beratı, patent, lisans, marka ve know how gibi hakları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak ve gerektiğinde kapatmak, konusuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışından bayilik almak, bayilik vermek, konusuyla ilgili olarak resmi ve özel kuruluşları ile yabancı yurt içi festival ve organizasyonlarını organize etmek ve mihmandarlığını yapmak, yaptırmak ve bu konuda kuruluşlarla işbirliği sağlamak, konusuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü iş ortaklıkları yapmak, şirket konusu ile ilgili olarak kurulacak şirketlere veya mevcut şirketlere katılmak bu şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak etmek yerli ve yabancı şirket ve şahıslarla ticari ilişkiler kurmak ve müşterek şirketler kurmak yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak. ş. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul, araç alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullarla ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Turkuaze Yapı Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Sancaktepe, Veysel Karani Mahallesi, Çolakoğlu Sokak 10/1/24