13 / 08 / 2022

Tuzla Belediyesi'nden 7.4 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Tuzla Belediyesi'nden 7.4 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Tuzla Belediyesi, Aydınlı, İçmeler ve Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 3 arsayı ihale ile satışa sunuyor. İhale 3 Nisan'da yapılacak..Tuzla Belediyesi, Aydınlı Mahallesi'ndeki Ticaret Konut Alanı+ İlköğretim Alanı imarlı arsa, İçmeler Mahallesi'ndeki işgalli konut imarlı arsa ve Mimar Sinan Mahallesi'nde boş konut imarlı arsayı ihale ile satıyor. 

Toplam muhammen bedeli 7 milyon 407 bin 558 lira olarak belirlenen arsalar için ihale 3 Nisan'da yapılacak.

ARSA SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 45. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 03.04.2018 Salı günü Saat 14:00'da Kapalı ve Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Tuzla Belediyesi nden 7.4 milyon TL ye satılık 3 arsa!

2 - 488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8. maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;        Şahıslar;

a) Şartname Dosyası       a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,             b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,          c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.      d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.