11 / 08 / 2022

Tuzla Belediyesi'nden 9 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Tuzla Belediyesi'nden 9 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Tuzla Belediyesi tarafından Tepeören ve Aydınlı Mahallesi'nde yer alan 2 arsa ihale ile satılıyor. İhale 14 Eylül'de yapılacak...Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından Tepeören Mahallesi Temel Sokak ve Aydınlı Mahallesi Bakır Sokak'ta yer alan konut imarlı iki arsa ihale ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 9 milyon 42 bin 379 lira olarak belirlenen arsaların ihalesi 14 Eylül'de yapılacak.

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 14.09.2018 Cuma günü Saat 14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Tuzla Belediyesi nden 9 milyon TL ye satılık 2 arsa!

2 - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 8.maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;

a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,

c) Ticaret odası belgesi,

d) Geçici teminat.

Şahıslar;

a) Şartname Dosyası

b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.