Tuzla Merkez 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Tuzla Merkez 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi 1873 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı. 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 18 Ocak 2022 tarihli ve 2733205 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 1873 parsele ilişkin UİP- 34226316 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 18 Ocak  2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.

Tuzla Merkez 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 19 Ocak 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Detaylar için tıklayın