Tuzla Orhanlı, Aydınlı ve Konaşlı'da uygulanan imar planı TBMM'de!

Tuzla Orhanlı, Aydınlı ve Konaşlı'da uygulanan imar planı TBMM'de! Tuzla Orhanlı, Aydınlı ve Konaşlı'da uygulanan imar planı TBMM'de!

İstanbul ili Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı, Aydınlı ve Konaşlı mevkilerinde uygulanan imar planı meclis gündemine taşındı. MHP İstanbul Milletvekili Memet Bülent Karataş, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı...


MHP İstanbul Milletvekili Memet Bülent Karataş, İstanbul ili Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı, Aydınlı ve Konaşlı mevkilerinde uygulanan imar planına ilişkin soru önergesi hazırladı. Karataş sorularının Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.

Karataş önergesinde İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Gecekondu Önleme Bölgesinin Bir kısmına İlişkin Uygulama İmar Planında yapılmış olan Düzenleme ile Ortaklık Payı (DOP) %38,9 , Kamu Ortaklık Payı (KOP) %6 olarak tayin edilerek ve Her ne kadar İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca DOP kesintisi %40’a kadar yapılabilir olsa da. Aynı Mahalle içerisinde kalan, taşınmaz ile arasında 100 metre mesafe bulunan, aynı coğrafi bölgede ve aynı yeşil alan vb. ortak alanlara ihtiyaç duyulmasına rağmen anılan yeni düzenleme ile DOP kesintisinin %13 artırarak %38,9 a çıkarılması ile ortaya çıkmış olan ve Yine anılan imar planının yapıldığı Aydınlı Mahallesi’nin genelinde DOP %26 oranında kesildiği ve hatta yaklaşık 10.000 vatandaşımızın mağdur edildiği parsellere 100-200 metre uzağında bulunan taşınmazlarda imar durumu 500 metreye kadar 1,5 emsal,500-1000 metrekare arası 1,6 emsal, 1000 metrekare üstü 1,75 emsal ve 1,30 ek emsal olarak düzenlenmiş iken, Konaşlı Mevkiinde TOKİ’nin imar planı nedeniyle mağdur edilen vatandaşların sayısı 10.000 civarında olduğu Ancak anılan düzenleme ile 10.000 vatandaşımız taşınmazlarının ellerinden alınacağı bu nedenle de'maddi güçleri zayıf olan vatandaşların bölgeden tahliye edilip edilmekle karşı karşıya bırakılacakları yönünde tarafına iletilmiş olan şikayetler kapsamında İstanbul İli Tuzla İlçesi’nde bulunan Orhanlı, Aydınlı ve Konaşlı Mevkileri hakkında 5 soru sordu.

Karataş'ın soruları

1- Uzun yıllar ağır işlerde çalışıp ufak bir arazi satın alabilen vatandaşlarımız mağduriyet yaşayacaklar mıdır?

2- Konaşlı mevkiinde taşınmazları da kapsayan bölgede emsal değerleri arasında farklılıklar var mıdır?

3- Eğer emsal değerleri arasında farklılık oluşmuşsa, buralar da yapılabilecek bina yüksekliklerinde de eşitsizlikler meydana gelmeyecek midir?

4- Anılan uygulama imar planı ile DOP ve KOP kesintileri sonucunda taşınmazdan kalan metrekarelerin 2 veya 3 farklı parsele dağıtılmış mıdır?

5- Bu düzenleme nedeniyle de Konaşlı halkı evlerinden tahliye edildikleri takdir de bir daha 30-40 yıl emek vermiş oldukları taşınmazlarında yeni inşaat yapamayacakları doğrumu dur?