30 / 06 / 2022

Muğla, Aydın ve Ankara'daki bazı gayrimenkullerin imar planları değiştirildi!

Muğla, Aydın ve Ankara'daki bazı gayrimenkullerin imar planları değiştirildi!

Özelleştirme kapsamında yer alan Muğla, Aydın ve Ankara'daki bazı gayrimenkullerin imar planlarındaki değişikliklere itirazlar yapılmıştı. O itirazlar kabul edilmedi ve İzmir'de bulunan bazı gayrimenkullerin de satış veya işletme hakkına ilişkin kararlar verildi.Özelleştirme kapsamında yer alan Muğla, Aydın ve Ankara'daki bazı gayrimenkullerin imar planlarındaki değişikliklere itirazlar yapılmıştı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; imar planlarındaki değişikliklerle ilgili yapılan itirazlar kabul edilmezken, Muş'ta bulunan bazı gayrimenkullere ilişkin çevre düzeni ve imar planı değişiklikleri, İzmir'de bulunan bazı gayrimenkullerin de satış veya işletme hakkının verilmesine ilişkin kararlara onay verildi.

Bugünkü 31519 Sayılı Resmi Gazete'de konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararları yayınlandı. 

İlanlara göre; mülkiyeti Maliye Hazinesi'nin olan Muğla Bodrum'daki Gökçebel Mahallesi'nin 781 ada 4 parseline ve 609 ada 3 parseline ilişkin ticaret-konut alanı, genel otopark alanı, park, yol, gelişme konut alanı ve rekreasyon alanı kullanım kararları alınmasına ilişkin nazım ve uygulama imar planıyla ilgili gelen itirazlar onaylanmadı.

Muğla, Aydın ve Ankara daki bazı gayrimenkullerin imar planları değiştirildi!

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait olan Muş Merkez'deki Alizurum ve Kepenek mahallelerinde bulunan muhtelif parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait kayıtlı parsellere ilişkin gelişme konut alanı, ticaret-konut alanı, ilkokul, lise, sağlık tesisi, resmi kurum, idari tesis, karakol, belediye hizmet alanı, cami, teknik altyapı alanı, ağaçlandırılacak alan, park, meydan, otopark ve yol kullanım kararları getirilmesiyle ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından hazırlanan çevre düzeni planına, ek ve revizyon nazım imar planı değişikliklerine onay verildi. 

Maliye Hazinesi'nin mülkiyetinde bulunan, Aydın Kuşadası'ndaki Güzelçamlı Mahallesi'nde 440 ada, 4 parselle ilgili ticaret-turizm-konut alanı, trafo alanı, genel otopark alanı, park ve yol kullanım kararlarının alınmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliğiyle ilgili de yapılan itirazlara red verildi. 

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan  Ankara  Mamak'taki, Kızılca Mahallesi 1087 parselde, Ortaköy Mahallesi 964 parselde ve Nenek Mahallesi 101 ada 129 parselde bulunan çevre düzeni planı, nazım ve uygulama imar planlarına, askı sürecinde imar planlarında bütüncüllük bulunmadığı, parsel bazında ve parçalı olduğu unsurlarıyla ilgili gerçekleştirilen itirazlar da reddedildi. 

Söz konusu alanlarla ilgili plan notları, yapılaşma şartları, yapı yaklaşma mesafeleri, rapor içeriği ve kurum görüşleri unsurlarıyla ilgili itirazlar onaylandı.

Bu çerçevede, parsellerle ilgili gelişme konut alanı, ticaret alanı, resmi kurum alanı, anaokulu, ilkokul, lise, eğitim, yüksek öğretim tesisi, sağlık tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları ile cami, maden sahası, park alanı, ağaçlandırılacak alan ve yol kullanım kararlarının hazırlanmasına ilişkin çevre düzeni ve nazım imar planlarına onay verildi. 

Muğla, Aydın ve Ankara daki bazı gayrimenkullerin imar planları değiştirildi!

- İzmir'deki bazı taşınmazlara yönelik kararlar

ÖİB İhale Komisyonu tarafından, mülkiyeti Hazine'ye ait olan İzmir-Çeşme, Sakarya Mahallesi'nde 207 ada, 29 parselde bulunan 230,89 metrekarelik, 8630 ada 1 parselde yer alan 2 bin 342,27 metrekare büyüklüğe sahip ve 8631 ada, 1 parselde bulunan 2 bin 749,62 metrekarelik yüzölçümü olan gayrimenkullerin bütün şekilde 74 milyon Türk Lirası'na en yüksek teklifi sunan Ünicon İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye satışının yapılmasıyla ilgili karar da onaylandı.

İzmir-Foça, İsmetpaşa Mahallesi'nde 1855 ada 9 parselde bulunan 13 bin 279,08 metrekarelik, 10 parselde yer alan 26 bin 45,52 metrekare büyüklüğe sahip, 11 parselde yer alan 84 bin 748,03 metrekare büyüklükteki, 12 parselde bulunan 17 bin 193,19 metrekare büyüklüğü olan ve 4 parselde yer alan 141 bin 504,82 metrekarelik yüzölçümüne sahip gayrimenkullerin ve gayrimenkullerin üzerinde yer alan tesis, bina ve müştemilatın (Foça Tatil Köyü) bir bütün olarak 131 milyon Türk Lirası bedelle en yüksek teklifin geldiği BKG Ortak Girişim'e 49 seneliğine işletme hakkının verilmesi kararlaştırıldı.

Dosya için tıklayın

Adana, Muğla ve İzmir'de yer alan bazı taşınmazlar özelleştirilecek!