Tuzla Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı'na ilişkin itiraz planı askıda!

Tuzla Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı'na ilişkin itiraz planı askıda! Tuzla Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı'na ilişkin itiraz planı askıda!

Tuzla İlçesi, Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı'na ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli 15 Şubat 2019 tasdik tarihli plan bugün askıya çıkarıldı...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Tuzla İlçesi, Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı'na ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli 15 Şubat 2019 tasdik tarihli plan bugün askıya çıkarıldı.

Tuzla İlçesi, Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı'na ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli plan 29 Mayıs 2019 tarihinde askıdan inecek.

İmar planı için tıklayın