07 / 07 / 2022

Tuzla'da 18 milyon TL'ye satılık 9 arsa!

Tuzla'da 18 milyon TL'ye satılık 9 arsa!

Tuzla Belediyesi, konut imarlı 9 arsasını ihale usulü ile satıyor. Arsaların ihalesi 10 Ekim'de yapılacak..Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından, 9 arsa satışa sunuluyor. Konut imarlı arsalar için toplam muhammen bedeli 18 milyon TL olarak belirlendi. Arsaların ihalesi 10 Ekim'de gerçekleşecek.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


1 - Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 45. maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 10.10.2017 Salı günü Saat: 14.00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.


Tuzla da 18 milyon TL ye satılık 9 arsa!


2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                          Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                           a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                                 b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                                       c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                                d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.