Tuzla'da 5.2 milyon TL'ye satılık dükkan!

Tuzla'da 5.2 milyon TL'ye satılık dükkan! Tuzla'da 5.2 milyon TL'ye satılık dükkan!

İstanbul İli Tuzla İlçesi Şifa Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 5 milyon 200 bin TL'ye icradan satılıyor. İstanbul İli Tuzla İlçesi Şifa Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 5 milyon 200 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. 

 

Özellikleri : ANA TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE NİTELİĞİ:
Satışa konu taşınmaz Tuzla İlçesi, Şifa Mahallesi, Akkavak Caddesi ile İnönü Caddesi üzerinde köşe başında kain 8364 Ada, 1 Parsel sayılı, 6.132,41 m2 miktarlı, kat irtifaklı arsa üzerine inşa edilmiş olan betonarme karkas Şifa Park isimli alışveriş merkezinde 1. Bodrum Katta 92/945 arsa Paylı 4 numaralı Natamam dükkanın tamamıdır. Akkavak caddesi ile İnönü Caddesi üzerinde köşe başında Şifa park isimli alış veriş merkezi; Ana bina Akkavak Caddesi ile İnönü Caddesine cepheli köşe başında kurulmuş 3 Bodrum + Zemin + Normal Kattan ibaret 7 katlı, Betonarme Karkas Alışveriş merkezi olup; 3. Ve 2. Bodrum Katlar otopark, diğer katlarda cepheleri açık ortak kullanımlı çarşı ve dükkân yerleri vardır. Alışveriş merkezine yoldan 1. Bodrum Kattan alüminyum doğramalı camekânlı kapılardan girilmekte olup; katlar arası yangın ve yürüyen merpenler, yük ve yolcu asansörleri ile wc ler vardır. AVM’de halen faal dükkân yoktur. Satışa Konu 1. Bodrum Katta 4 Nolu Natamam Dükkân: Dükkan alış veriş merkezi girişinin sağ cephesinde kalmakta olup; zemini beton, cephesi ve tavanı açık natamam durumda tek hacimli ve 650 m2 kadardır.

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE NİTELİĞİ : Satışa konu gayrimenkul bulunduğu semt, mevkii, ve rağbet derecesi, yoğun iskan ve mesken bölgesi olan Tuzla İlçesi, Şifa Mahallesi, Akkavak Caddesi ile İnönü Caddesi üzerinde köşe başında inşa edilmiş olan AVM içinde olması, çarşı, Pazar ve alış veriş merkezlerine olan uzaklığı ve ulaşım şekli, parselin büyüklüğü ve imar durumu deprem riski ana bina ve dükkanın yapımında kullanılan malzemenin kalitesi ve işçiliği, dükkanın büyüklüğü konumu ve kullanım şekli ile arsa payından gelen miktarı, dükkanın natamam durumda olması Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı rayici, yıllık getirebileceği gelir günün civardaki emsal olacak alım satım değerleri ve rağbeti ile kıymetine tesir edecek bilumum faktörler göz önüne tutularak; Tuzla İlçesi, Şifa Mahallesi, Akkavak Caddesi ile İnönü Caddesi üzerinde, köşe başında kain 8364 Ada, 1 Parsel sayılı, 6.132,41 m2 miktarlı, kat irtifaklı arsa üzerine inşa edilmiş olan betonarme karkas Şifa Park isimli alışveriş merkezinde; 1. Bodrum Katta, 92/945 arsa Paylı, 4 numaralı Natamam dükkanın hali hazır durumu itibariyle tamamına 5.200.000,00-TL değer tespiti yapılmıştır.

 

Kıymeti : 5.200.000,00 TL
1. Satış Günü : 04/12/2017 günü 11:00 -11:10 arası
2. Satış Günü : 29/12/2017 günü 11:00 -11:10 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU

 

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bödelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihaje bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/961 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126)