Tuzla'da 72 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Tuzla'da 72 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığı, Tuzla İstasyon Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 72 milyon 27 bin TL bedelle satışa çıkardı.


İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığı, Tuzla İstasyon Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Muhammen bedeli 72 milyon 27 bin TL olarak belirlenen gayrimenkulün satış ihalesi 27 Ekim 2020 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığından:

1-Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 27.10.2020 Salı günü Saat:14:00'de kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır

Tuzla

2- 488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3- Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1000,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.
4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup; Şirketler; Şahıslar;
a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası
b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Ticaret odası belgesi, Faaliyet belgesi, Sicil Tasdiknamesi c) Yerleşim Yeri Belgesi
d) Geçici teminat. d) Geçici teminat.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.