Tuzla'da icradan 650 bin TL'ye site içinde villa satılacak!

Tuzla'da icradan 650 bin TL'ye site içinde villa satılacak!Tuzla İcra Müdürlüğü, Tuzla ilçesi, Merkez Mahallesi'nde site içinde villa satılıyor. Toplam bedeli olarak 650 bin TL belirlenen villanın ihalesi 9 Ağustos 2011 günü saat 14:00'den 14:30'a kadar Tuzla İcra Müdürlüğü'nde artırma suretiyle yapılacak...


 
Tuzla İcra Müdürlüğü Taşınmaz açık artırma ilanı şöyle;

T.C. TUZLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TASINMAZIN
DOSYA NO: 2010/4835 TALİMAT,

İİK.127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere Hanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Merkez Mahallesi, Cölcivan Mevkiinde kain ve tapunun 1 pafta, 6897 parselini teşkil eden 3070,25 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bodrum+ zemln+ normal+ çatı katlı, 210/1470 arsa paylı, 6 bağımsız bölüm nolu tnpleks meskenin tamamıdır.

İMAR DURUMU: Tuzla Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü 09.11.2010 tarih ve 17138 sayılı imar durumu yazısında, 1 pafta, 6897 parsel sayılı yerin 31.03.1986 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla Uygulama imar Planı Tadilinde Emax: 0,30'5/A-2/3 yapılanma şartında konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz, 7 bloktan oluşan çevre düzenlemesi yapılmış, çevre güvenliği sağlanmış, içinde yüzme havuzu bulunan bir villa sitededir, Site; Tuzla sahile 700 m., İTÜ Denizcilik Fakül-tesine yaklaşık 700 m., İ.B.B. Tuzla Kafkale Spor tesislerine yaklaşık 1,4 km., Tuzla İDO iskelesine 1,2 km. mesafede sosyal donatı alanlarının ayrıldığı yapılaşmanın oldukça düzgün gerçekleştiği konut amaçlı ya-pıların yoğunlukta olduğu bir bölgededir. Satışa konu tnpleks mesken, bodrum + zemin + 1 normal kat + çatı piyesinden ibaret betonarme karkas binadır. Bina tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz bodrum katta; kombi odası, 2 oda, zemin katta; zemine oturan teraslı mutfak, zemine oturan te-raslı salon, takım klozetlf küvetli banyo, normal katta; 3 yatak odası, biri ebeveyn banyolu biri balkonlu, çatı piyesinde; 1 oda, takım klozetli küvetli banyo, teras tertibinde brüt 260 m2 alanlıdır

KIYMETİ: Müdürlüğümüzün kesinleşmiş bulunan kıymet takdiri raporuna göre satışa konu, bodrum+ zemln+ normak çatı katlı, 210/1470 arsa paylı, 6 bağımsız bölüm nolu tnpleks meskenin tamamına 650.000,00.-TL. değer takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI:

1- Satış 09.08.2011 günü saat 14:00'den 14:30'a kadar Tuzla İcra Müdürlüğü'nde; acık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değenn % 60'ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en cok artıranın taahhüdü saklı kalmak sartıyle 19.08.2011 günü saat I4:00'den 14:30'a kadar Tuzla icra Müdürlüğü'nde; ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüchanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en cok artırana İhale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti ve tapu satım harcı resmi satış bedelinden ödenir

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan harlc bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % yasal faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, Hân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede, acık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/4835 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları Han olunur. 20.06.2011
(ÜKm.126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Tuzla İcra Müdürlüğü Taşınmaz açık artırma ilanı


Münevver Danış/Emlakkulisi.com