Uçaksavar Sitesi: Astaş, görüştüğümüz 41 firmadan biri!

Uçaksavar Sitesi: Astaş, görüştüğümüz 41 firmadan biri! Uçaksavar Sitesi: Astaş, görüştüğümüz 41 firmadan biri!

Astaş, Uçaksavar Sitesi'ne 850 milyon dolar teklif ettiğini açıklamasının ardından Teknik Yapı ve site yönetimi açıklamanın 'Spekülasyon amaçlı' olduğunu iddia etmiş, Astaş  bu iddia üzerine, 'Teklifimiz ciddi, hayırlı olsun' demişti... Uçaksavar Sitesi b

Etiler'e havadan bakmak için tıklayın!

Uçaksavar Sitesi Toplu Yapı Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Tezcan'ın yaptığı açıklama şöyle:

Astaş firmasının çeşitli basın organlarına verdiği beyanat ile ilgili açıklama:

Uçaksavar Sitesi Toplu Yapı Yönetimi, 2010 yılı Nisan ayında Uçaksavar Sitesinin Yeniden Dönüşümü amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Yeniden dönüşüm kriterlerini tespit eden Uçaksavar Sitesi Toplu Yapı Yönetimi, Türkiyenin büyük ve saygın inşaat firmalarına davet yazısı göndererek Uçaksavar Sitesi ile ilgilenilmesini sağlanmıştır. Firmalara gönderilen davet yazısında, kat karşılığı, kat karşılığı+nakit veya tamamı için nakit olarak  teklif verebileceği bildirilmiştir. Yapılan görüşmelerde nakit olarak teklif vermek isteyen firmaların, Zorlu Grubu tarafından satın alınan karayolları arsası emsal olarak almaları istenilmiştir. Bu kapsamda, nakit olarak teklif edilecek tutarının Uçaksavar Sitesi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen minimum  850.000.000 dolar olduğu ve bu tutarın bankada bloke edilmesi şartıyla kabul edileceği firmalara bildirilmiştir.

Bu süreçte 47 firmayla görüşülmüştür. Bu firmaların büyük bir bölümü konuyla ilgilenmediklerini bildirirken, kriterlerimize uygun teklif veren 4 firmanın somut teklifleri 2010/Kasım ayı sonunda kat maliklerine duyurulmuştur. Teklifler açıklandıktan ve basın aracılığı ile kamuoyuna bilgi verildikten sonra,  niyetlerinin ne olduğu belli olmayan bazı firmalar,  arsa karşılığı inşaat olarak teklif vermek istemişlerdir.

Bu firmalardan bir tanesi de,  Astaştır. Astaş firmasına bu aşamada kat karşılığı olarak teklif vermelerinin mümkün olmadığı, ancak daha önceden de firmalara beyan ettiğimiz şekilde, nakit olarak teklifleri varsa bunun kabul edileceği kendilerine bildirilmiştir. Astaş firması da teklif alınma sürecinde, nakit teklif veremeyeceğini iletmiş ve teklif vermemiştir.

27/Mart/2011 tarihinde Uçaksavar Sitesi Kat Malikleri Genel Kurulu yapılmış ve genel kurul firma seçimini yaparak, Teknik Yapı ile sözleşme aşamasına gelinmiştir. Hukuki ve teknik şartnameye ilişkin süreçler devam etmektedir.

27/Mayıs/2011 tarihinde ise Astaş temsilcisi şirketin yazısını getirdiğini bildirmiştir. Kendilerine kat maliklerinin verdiği kararla sürecin başladığı açıklanmış ve gönderdikleri yazı teslim alınmıştır. Yazı içeriğinin konunun önemi ve ciddiyeti ile bağdaşmadığı, gerekli incelemeler yapılmadan hazırlandığı yönetimimizce tespit edilmiştir.

30/Mayıs/2011 tarihinde Vedat Aşçıya e-mail ile de ret cevabı verilmiş ve sürecin kat maliklerinin aldığı kararlar doğrultusunda Teknik Yapı ile birlikte devam ettiği bildirilmiş, kendisine teşekkür edilmiştir.

01/Haziran/2011 tarihinde, yönetimimizin de haberi olmadan Astaş firmasının basına açıklama yaptığı, gazete muhabirleri tarafından tarafımıza aktarılmıştır. 02/Haziran/2011 tarihinde basın organlarında yer alan açıklamaların eksik, yanlış ve iyi niyetli olmadığı tespit edilmiştir.

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi amacıyla bu düzeltme metninin yayınlanması için gereğini rica ederim."