Ulaşıma büyüt yatırım yapılacak

Ulaşıma büyüt yatırım yapılacakTürkiye'de gelecek yıldan itibaren 5 yıl boyunca, yılda ortalama 500 kilometre bölünmüş yol inşa edilecek.


Hükümetin 2008-2012 dönemini kapsayan 5 yıllık Eylem Planına göre, bölünmüş yolların temel uzunluğu, plan döneminde 15 bin kilometreye çıkarılacak.

Plan süresince tersane kapasitesi artırılacak. Bu kapsamda başta Doğu Akdenizde bir bakım onarım tersanesi olmak üzere, Türkiye Tersaneler Mastır Planı sonucunda önerilen tersane alanlarının imar planı çalışmaları ve alt yapı çalışmaları tamamlanarak, 2012 yılına kadar tahsise uygun hale getirilmesi sağlanacak.

Önümüzdeki 2 yılda gemi geri dönüşüm sanayi desteklenecek. Geri dönüşümü gerçekleştirilecek ithal gemilerle ilgili gümrük mevzuatında yaşanan sıkıntılar giderilecek.


nşa sanayinde kullanılan başlıca ithal ürün ve malzemeler
belirlenerek, bu malzemelerin yerli üretim imkanları araştırılacak. Mevcut gemi yan sanayi tesislerinin ürettikleri ürünlerin sertifikalandırılmasındaki problemlerin giderilmesine yönelik tedbirler belirlenecek ve bu tedbirler hayata geçirilecek.

Gemi yan sanayi dışında üretim yapan imalat sanayinin gemi yan sanayi ürünlerini üretmelerini teşvik etmeye yönelik tedbirler belirlenecek.

Kıyı Yapıları Mastır Planı tamamlanacak. Plan, artan ticaretin kesintisiz, etkin bir şekilde akışını sağlayacak ve Türkiye'nin transit ülke konumuna gelmesini kolaylaştıracak olan büyük ölçekli ve ana limanlar oluşturulabilmesi amacıyla uygun liman sahalarını belirleyecek ve girişimcilerin bu sahalara yönlendirilmesini sağlayacak.

Yılda ortalama 500 kilometre bölünmüş yol inşası gerçekleştirilecek. Plan döneminde bölünmüş yolların temel uzunluğu 15 bin kilometreye çıkarılacak.

-HIZLI TREN-

Plan döneminin sonuna kadar Avrupa-Asya kesintisiz demiryolu bağlantısını sağlayacak şekilde  Ankara  merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Konya koridorlarından oluşan çekirdek ağ üzerinde hızlı tren ile yolcu taşımacılığına başlanacak.

Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas ve Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Projeleri liman özelleştirmesinden elde edilecek kaynaklarla tamamlanacak.  Marmaray  işletmeye alınacak.

Hizmet kalitesini ve sektör içindeki payını artırmak ve kamu üzerindeki mali yükünü azaltmak amacıyla TCDD yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda Demiryolu Kanunu, TCDD Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat çıkarılacak.

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TCDD'nin fabrikaları özel sektöre açılacak.

Ulusal ulaşım portalı kurulacak. Ülke çapında ulaşım bilgilerinin ihtiyaç sahiplerine tek bir noktadan sunulacağı portal oluşturulacak. Bu portal sayesinde uluslararası ulaşım ağına ait detaylı bilgilere erişilebilecek.

Yük taşımacılığında demiryoluna ve denizyoluna ağırlık verilecek. Bu amaçla, demiryolunda özel sektör tren işletmeciliği başlatılacak.

Özel sektörle ortaklıklara gidilerek başta sanayi bölgeleri olmak üzere demiryolu bağlantı hattı yatırımları yapılacak. Yük taşımalarını artırmak amacıyla TCDD'nin çeken ve çekilen araç filosu geliştirilecek.

Demiryolu taşımacılık anlayışından lojistik taşımacılık anlayışına geçilecek.