Ulus Tarihi Kent merkezine yeni imar planı!

 Ulus Tarihi Kent merkezine yeni imar planı!

Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak Ulus Tarihi Kent Merkezinde yenileme alanı ilan etti. Büyükşehir Belediye meclisinin Ulus Tarihi Kent merkezi planları bitmiyor.



Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak Ulus Tarihi Kent Merkezinde yenileme alanı ilan etti. Büyükşehir Belediye meclisinin Ulus Tarihi Kent merkezi planları bitmiyor.Bakanlar Kurulu Kararı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarına yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen Ulus’ta olağanüstü toplantılarla plan üstüne plan yapılmasına Mimarlar Odası  Ankara  Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan tepki gösterdi. Candan, Ulus’ta açılan dava süreçlerini özetleyerek şunları söyledi: “Ulus Tarihi Kent Merkezinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileme alanı ilan edilen alanda Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada Danıştay 14. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Büyükşehir Belediye meclisinin kabul ettiği Ulus Tarihi Kent Merkezi kentsel sit alanı 1/5000 ölçekli 15.03.2013 tarihli Koruma amaçlı Nazım İmar Planına da mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verdi. 14.10.2014 tarihli yine Ulus'ta Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planını da yargıya taşıdık dava süreci devam ediyor. Bu süreçler devam ederken Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak Ulus’ta yeni kararlar alarak Bakanlar Kurulunun yeniden karar almasına olanak sağlayacak bir işlemi jet hızıyla karar altına alıyor. Tüm bunların anlamı Ulus’ta parsel parsel planlarının olduğudur. Ve bu planların tümü şehircilik ilkelerine aykırı olması sebebiyle yargı tarafından da durdurulmaktadır. Planlama ilkelerine aykırı , kamu yararı taşımayan her işleme dava açmaya devam edeceğiz.Bu kararda dava yolunda. Ulus planı ile ilgili 4.dava Ulus kadar değerli bir alanın kentsel ranta açılmasına ve Ulus gibi tarihi ve kültürel değeri yüksek bir mekânın bilimsellikten uzak bir şekilde yapılan planlarla mahvedilmesine izin vermeyeceğiz.”


Çayyolu Gazetesi