Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi imar planı askıda!

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi imar planı askıda! Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi imar planı askıda!

İstanbul İli Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 55 ve 57 parsellere ilişkin imar planı değişikliği onaylanarak askıya çıktı..İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 55 ve 57 parsellere ilişkin 25/12/2017-23/01/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler sonucu hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi, 6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin 6. bendi ile aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18. maddesinin 2/a bendi ve 644 sayılı KHK’nin 7. maddesinin (e) bendi uyarınca onaylandı.
 
Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 21/06/2018-20/07/2018 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.


İmar planı için tıklayın.