Ümraniye Satış Memurluğu'ndan 5 milyon 200 bin TL'ye satılık gayrimenkul!

Ümraniye Satış Memurluğu'ndan 5 milyon 200 bin TL'ye satılık gayrimenkul! Ümraniye Satış Memurluğu'ndan 5 milyon 200 bin TL'ye satılık gayrimenkul!

İstanbul İli Ümraniye İlçesi'nde yer alan gayrimenkul 2 pafta, 107 parsel sayılı 5 bin 906 metrekarelik ana taşınmaz 5 Eylül 2014 günü saat 10:00 ile 10:10 arasında satışa çıkıyor.
İstanbul İli Ümraniye İlçesi'nde yer alan gayrimenkul 2 pafta, 107 parsel sayılı 5 bin 906 metrekarelik ana taşınmazın toplam bedeli 5 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Satışı açık arttırma usulüyle yapılacak olan ana taşınmazın içerisinde gecekondu tarzında bina ve barakalar yer alıyor. 


Aşağı Dudullu Mahallesi 2 pafta, 107 parse 5 bin 906, 25 metrekare miktarlı ana taşınmaz, Parsel Aşağı Dudullu Mahallesinde kalıyor. Tosya Caddesi devamında ve Sulh Sokağı üzerinden sonra Suna Sokağından ulaşılabiliyor. Parsel üzerinde gecekondu tarzında dış cepheli sıvalı badanalı, üzeri ahşap oturtma çatı üstü kiremit kaplı bir katlı bahçeli kangir ev, üzerleri eternit kaplı baraka tipinde gecekondular üzeri çatısız iki katlı bina vardır.İhale İlanı:


T.C İstanbul Anadolu Satış Memurluğu Taşınmazın Açık Arttırma İlanıTAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İli, Ümraniye İlçesi Aşağı Dudullu Mahallesi 2 pafta, 107 sayılı 5 bin 906, 25 metrekarelik ana taşınmazın tamamı. Mahallen Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi 2 pafta, 107 sayılı 5 bin 906, 25 metrekare üzerinde gecekondu tarzında bina ve barakaları olan ana taşınmazın tamamıdır.Aşağı Dudullu Mahallesi 2 pafta, 107 parse 5 bin 906, 25 metrekare miktarlı ana taşınmaz, Parsel Aşağı Dudullu Mahallesinde kalıyor. Tosya Caddesi devamında ve Sulh Sokağy üzerinden sonra Suna Sokağından ulaşılabiliyor. Parsel üzerinde gecekondu tarzında dış cepheli sıvalı badanalı, üzeri ahşap oturtma çatı üstü kiremit kaplı bir katlı bahçeli kangir ev, üzerleri eternit kaplı baraka tipinde gecekondular üzeri çatısız iki katlı bina vardır.Kıymeti: 5. 200.000 TL


1. Satış Günü: 05/09/2014 günü 10:00-10:10 arası

2. Satış Günü 30/09/2014 günü  10:00-10:10 arasıSatış Şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar SATIŞ MEMURLUĞUMUZA HİTAPLI KESİN VE SÜRESİZ banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 201341Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 08/07/2014(İİK m. 126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


İlanın detayı için tıklayın