United Standard Yapı Anonim Şirketi kuruldu!

United Standard Yapı Anonim Şirketi kuruldu! United Standard Yapı Anonim Şirketi kuruldu!

United Standard Yapı Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mehtap Özkan ve Macit Mert Yıldız tarafından kuruldu.United Standard Yapı Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mehtap Özkan ve Macit Mert Yıldız tarafından kuruldu.

United Standard Yapı Anonim Şirketi konusu:
1. Her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiralamak ve bu işlemlere aracılık etmek. 2. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek ve her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 4. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde mali danışmanlık yapmak. 5. Her türlü inşaat, taahhüt ve yapı işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 6. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Şirket, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için: a) Şirketin faaliyetlerine ilişkin olarak temsilcilik, aracılık ve acentelik faaliyetlerinde bulunabilir. b) Türkiyede ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir, yurtiçinde ve yurt dışında iştirakler kurabilir yahut mevcut şirketlere iştirak edebilir, gerekli izin ve onayları almak ve faaliyetleri ile ilgili olmak kaydıyla fuar, seminer vb. organizasyonlara katılabilir. c) Ekonomik amaçları ve iştigal konusu için gerekli olan her türlü idari, ticari, üretimsel ve endüstriyel faaliyet ve işlemleri yürütür bu bağlamda şirket, üçüncü şahıslarla ithalat, ihracat ile yeniden ihracata ilişkin her türlü gümrük, depolama, ulaşım ve hukuk işlemlerini yürütmek amacıyla anlaşmalar yapabilir. d) Ayni, şahsi her türlü hakları iktisap edebilir ve devredebilir ve alacaklarının tahsili için her türlü işlemleri tamamlayabilir. e) Her türlü imtiyaz, onay, patent, lisans, know-how, ticari marka, izin ve benzeri hakları elde edebilir, iktisap edebilir, tescil edebilir veya kiralama veya lisans sözleşmeleri aracılığı ile kullanabilir ve söz konusu hakları lisans sözleşmeleri ile kısmen veya tamamen devredebilir veya bir başkasına lisans hakkı olarak bahşedebilir veya bunları üçüncü şahıslardan elde edebilir. f) Faaliyetlerine ilişkin teşvikler, faaliyetleri ile ilgili olan Türkiye veya yurt dışındaki finansal kuruluş ve şirketlerden uzun, orta veya kısa vadeli krediler temin edebilir ve bunlardan yararlanabilir, bunlar için gerekli tüm izin ve onayları başvuruda bulunup temin edebilir ve iştigal konusu çerçevesindeki hususlara ilişkin her türlü alım, satım, istihdam, kişisel hizmet ve kira sözleşmelerine girebilir. g) İştigal konusuna yönelik olarak Türk veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği halinde olarak ortaklıklar kurabilir, mevcut ortaklıklara katılabilir, aracı olarak hareket etmeksizin, kamu veya özel kuruluşların tedavüle çıkardığı hisse senedi, fon, intifa senedi ve kuponu gibi her türlü kıymetli evrak iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, devredebilir, teminat olarak verebilir veya kabul edebilir veya bunlardan başkalarını yararlandırabilir. h) Amaçları doğrultusunda reklamasyon, tanıtım, promosyon, basın faaliyetlerinde bulunabilir veya bunlara katılabilir ve kamu kuruluşları, acenteler ve kâr amacı gütmeyen organizasyonlar ile iş birliği yapabilir. i) Amaçları doğrultusunda, bu maddede belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için yararlı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, genel kurulda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir.

Adres: Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 St. 1U T4A T4B N.1 U/B91 SARIYER