UP Mühendislik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

UP Mühendislik Ticaret Limited Şirketi kuruldu! UP Mühendislik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

UP Mühendislik Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Bayram Uzun ve Bünyamin Pehlivan ortaklığıyla kuruldu.UP Mühendislik Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Bayram Uzun ve Bünyamin Pehlivan ortaklığıyla kuruldu.

UP Mühendislik Ticaret Limited Şirketi konusu: MÜHENDİSLİK a)Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak.Bunları uygulamaya koymak,fenni mesullük almak,proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak.Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. b)Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak,peyzaj projesi ve uygulaması yapmak,dekorasyon yapmak,tadilat,röleve restorasyon ve onarım yapmak. c)Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak ve ya satın almak. d)Faaliyet konuları ile ilgili olarak mühendislik ve müşavirlik hizmeti yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlara iştirak etmek veya işbirliği yapmak. e)Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak,fenni mesuliyeti üstlenmek,hak ediş düzenlemek,geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak,yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. ÇELİK KONSTRÜKSİYON a)Her türlü çelik konstrüksiyon,inşaat,çatı,sundurma vb.tesisler kurmak,montajını yapmak ve ya yaptırmak. b)Çelik ve ya her türlü metalden inşaatlar yapmak,endüstriyel tesisler kurmak.Çelik ve ya metalden her türlü madde ve malzemelerin üretimini yapmak ve ya yaptırmak. c)Her türlü demir çelik ürünleri;saç,çinko,pirinç,bakır,sarı zamak,galvaniz saç,külçe,platina,U demiri,L demiri,flanş,boru eklenti parçalarının alımı,satımı,imalat,ithalat ve ihracatını yapmak. d)Çelik konstrüksiyon,teknolojik teçhizat,vinç,galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek,mekanik ve ısıl işlemlerini yapmak,her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek,her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat,mühendislik,imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak. GEMİ a)Gemi çekek (geminin karaya çekilmesi ) ve her türlü onarım işleri,gemi inşa,tersanecilik hizmetleri ile gemi yat ve teknelerin raspa,boya,yıkama,kumlama,boru donatım ve temizlik işlerinin yapımı,gemi donatımı,liman hizmetleri ile her türlü ahşap tekne imali ve onarımı yapmak, bunlar için gerekli ham madde, yarı mamul ve mamul malların alım satımı ,ithalatını ve ihracatını yapmak. b)Gemilerin tamir,bakım,raspa,boya ve inşası için taahhütlerde bulunmak, taşeronluk yapmak ve gemi inşaa hırdavat malzemeleri alım satımı,ithalat,ihracatını ve pazarlamasını yapmak. c)Yerli ve yabancı gemi,tanker,şilep,koster,denizaltı,motor,tekne ve ticari amaçlı tüm deniz yük ve insan taşıtlarının mekanik,elektrik,elektronik,elektromekanik ve bilimum teknik bakımlarını gerçekleştirmek için tersaneler,tamirhaneler,atölyeler,kızak ve çekek yerleri,kuru ve sabit havuzlar kurmak. Bu araçların her türlü ikmali,donatılması ,yük ve lömbo işlerini yapmak. d)Her türlü deniz aracına genel kumanya,malzeme,yakıt,yağ ve su teminlerini yapmak ve yaptırmak. e)Her türlü yat,tekne,gemi inşa etmek,ettirmek,gemi havuzlamak,bakım ve onarımı yapmak. f)Her türlü gemi almak,satmak,kiraya vermek,aracılık,acentelik ve komisyonculuğunu yapmak. g)Her türlü gemi atıkları,katı ve sıvı maddeleri ile hurda çöplerinin toplama işlerini yapmak. h)Çelik konstrüksiyon ile ilgili her türlü işleri yapabilir,yapılmış işlere ortak olabilir,taahhütte bulunabilir,çelik konstrüksiyon işi ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapabilir. ı)Çelik konstrüksiyon,teknolojik teçhizat,vinç,galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek,mekanik ve ısıl işlemlerini yapmak,her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat,mühendislik imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak. ŞİRKET YUKARIDA YAZILI AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN; a)Her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,işletebilir,kiralar,kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak ,intifa ,sükna ,gayrimenkul mükellefiyeti ,bedelleri veya bedelsiz yola terk, kamuya terk,ifraz,tevhit yapabilir,kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhid,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b)Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir,ihalelere iştirak edebilir, taahhüt işlerine girişebilir,aldığı işleri bizzat yapabilir ve ya ahara ihale edebilir.Konusu ile ilgili her türlü teşvik tedbirlerinden istifade edebilir. c)Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği her türlü konuda ithalat ve ihracat yapmak.


Adres: Aydınlı Mah. İzzet Kabadayı Sk. no:42/49 Tuzla