12 / 08 / 2022

Üsküdar 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Üsküdar 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Üsküdar ilçesi, 3. Etap Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgelerine ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli 07.12.2019 tasdik tarihli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı askıya çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Üsküdar ilçesi, 3. Etap Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgelerine ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli 07.12.2019 tasdik tarihli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 10 Mart 2021 tarihinde askıya çıkarıldı.

Üsküdar ilçesi, 3. Etap Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgelerine ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli 07.12.2019 tasdik tarihli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 8 Nisan 2021 tarihinde askıdan inecek.

İmar planı için tıklayın